หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
การส่งชุดสำรวจร่วมไทย – เมียนมา เพื่อร่วมจัดทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศตามแนวชายแดนไทย-เมียนมา

15 กุมภาพันธ์ 2017 (จำนวนคนอ่าน 1009)

ประเทศไทยและเมียนมาได้บรรลุความสำเร็จก้าวสำคัญที่เป็นรูปธรรมอีกก้าวหนึ่งในความร่วมมือเพื่อสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนระหว่างกันให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยเมื่อวันที่ 16 – 18 มกราคม 2560 ณ จังหวัดเกาะสอง ภาคตะนาวศรี เมียนมา คณะเจ้าหน้าที่สำรวจร่วมไทย – เมียนมาได้เริ่มดำเนินการเพื่อร่วมจัดทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศตลอดแนวชายแดน โดยเริ่มจากจังหวัดระนอง จังหวัดชุมพรและบางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก่อน โดยมีกำหนดแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม 2560 ทั้งนี้ แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศดังกล่าวจะเป็นเครื่องมือสำคัญในงานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนระหว่างสองประเทศต่อไป
 
ประเทศไทยมีชายแดนติดกับเมียนมาเป็นระยะทางที่ยาวที่สุดประมาณกว่า 2,400 กิโลเมตร และโดยที่ในปัจจุบันได้มีการรวมตัวกันของประชาคมอาเซียน พื้นที่ชายแดนจึงกลายเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่สำคัญยิ่งทั้งในเชิงความมั่นคงและเศรษฐกิจ ซึ่งในขณะนี้ทั้งสองประเทศกำลังเร่งรัดงานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนให้มีความคืบหน้าโดยเร็ว เพื่อเป้าหมายความมั่นคง มั่งคั่งและมั่งมีของประชาชนทั้งสองประเทศ การจัดทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศตามแนวชายแดนไทย-เมียนมาเป็นการดำเนินการร่วมกันครั้งแรกของเจ้าหน้าที่เทคนิคทั้งสองฝ่าย โดยฝ่ายไทยมีกรมแผนที่ทหาร และฝ่ายเมียนมามีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการประชุมในครั้งนี้ดำเนินไปในบรรยากาศฉันท์มิตรและการต้อนรับที่อบอุ่นของฝ่ายเมียนมา
 
 
 
ที่มา :  กระทรวงการต่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์