หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
บีโอไอ เตรียมจัดงานสัมมนาโอกาสทางการลงทุนในประเทศไทย

9 กุมภาพันธ์ 2017 (จำนวนคนอ่าน 1235)

นางหิรัญญา สุจินัย เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 บีโอไอจะจัดงานสัมมนาและนิทรรศการ โอกาสทางการลงทุนในประเทศไทย ที่อิมแพคเมืองทองธานี ซึ่งจะเป็นงานสัมมนาเพื่อกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายส่งเสริมการลงทุน รวมถึงพื้นที่โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC โดยล่าสุดนักลงทุนทั้งไทยและต่างชาติตอบรับเข้าร่วมงานแล้วมากกว่า 3,000 คน
 
ส่วนในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 บีโอไอ จะเชิญที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ด้านการลงทุนระดับผู้บริหารระดับสูงที่ลงทุนในประเทศไทย 34 ราย เข้าหารือเพื่อแลกเปลี่ยนทิศทางการลงทุนของประเทศไทย โดยมีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) เข้าร่วม ก่อนที่ในช่วงบ่ายจะเข้าหารือกับนายกรัฐมนตรีถึงโอกาสการลงทุนในไทย
 
เลขาธิการ บีโอไอ ยังกล่าวถึงผลการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บอร์ดบีโอไอ ในวันนี้ ว่า ที่ประชุมยังเห็นชอบออกมาตรการช่วยเหลือกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนและได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ โดยให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรที่นำเข้ามาทดแทนเครื่องจักรที่เสียหายจากอุทกภัย โดยต้องยื่นขอสิทธินำเข้าเครื่องจักรภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2560
 
 
 
ที่มา สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์