หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
รัฐจับมือเอกชนขยายตลาดข้าวไทยในฟิลิปปินส์

9 กุมภาพันธ์ 2017 (จำนวนคนอ่าน 1506)

กระทรวงพาณิชย์มีแผนจัดคณะผู้แทนการค้าไทยเดินทางไปเจรจาขยายตลาดข้าวและกระชับความสัมพันธ์ทางการค้า รวมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายข้าว ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมจากข้าวไทยในตลาดฟิลิปปินส์
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นางอภิรดี ตันตราภรณ์) เปิดเผยว่า ในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2560 กระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าต่างประเทศมีแผนงานที่จะขยายตลาดข้าวไทยในฟิลิปปินส์ในหลายรูปแบบ ได้แก่
- การเข้าร่วมประมูลขายข้าวในรูปแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล (G to G) ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม ศกนี้ ปริมาณ 250,000 ตัน
- การจัดคณะผู้แทนการค้าภาครัฐและเอกชนเดินทางไปพบหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของฟิลิปปินส์ เพื่อพบหารือผู้บริหาร National Food Authority (NFA) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลการนำเข้าข้าวของประเทศฟิลิปปินส์ เพื่อหารือเกี่ยวกับสถานการณ์การผลิต นโยบายและแนวโน้มความต้องการนำเข้าข้าว ของฟิลิปปินส์ปี 2560 และกระชับความสัมพันธ์ทางการค้าอันดีระหว่างกัน และใช้โอกาสดังกล่าวทำความรู้จักและแสดงความยินดีกับประธาน NFA คนใหม่ที่เข้ารับตำแหน่งภายใต้รัฐบาลปัจจุบันของฟิลิปปินส์
 
การพบปะหารือกับกลุ่มผู้นำเข้าข้าวภาคเอกชนของฟิลิปปินส์ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางการค้าข้าวและแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งเจรจาธุรกิจการค้า (Business Matching) ตลอดจนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้าว ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมจากข้าวไทย และประชาสัมพันธ์มาตรฐานข้าวหอมมะลิไทยฉบับใหม่ที่จัดทำขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในต่างประเทศที่หลากหลายในทุกระดับ โดยมาตรฐานดังกล่าวน่าจะเหมาะสมกับรสนิยมและความต้องการบริโภคข้าวของชาวฟิลิปปินส์ ซึ่งจะช่วยเพิ่มปริมาณการส่งออกและขยายตลาดข้าวหอมมะลิไทยในฟิลิปปินส์ได้เพิ่มขึ้น การลงพื้นที่ตลาดค้าส่งและค้าปลีกเพื่อสำรวจความต้องการของผู้บริโภคข้าวชาวฟิลิปปินส์ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการกำหนดแนวทางการขยายตลาดการค้าข้าวไทยในฟิลิปปินส์ต่อไป
 
- การเชิญประธานและคณะผู้แทน NFA รัฐบาลฟิลิปปินส์ เข้าร่วมงาน Thailand Rice Convention 2017 ที่กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าต่างประเทศจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 28 – 30 พฤษภาคม 2560 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยเพิ่มเติมว่า เนื่องจากฟิลิปปินส์เป็นประเทศผู้นำเข้าข้าวรายสำคัญของโลก และเป็นคู่ค้าที่สำคัญของไทย กระทรวงพาณิชย์จึงให้ความสำคัญกับการรักษาและขยายตลาดนี้อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับปัจจุบันชาวฟิลิปปินส์มีรายได้เฉลี่ยเพิ่มมากขึ้น และมีแนวโน้มให้ความสำคัญกับอาหารและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและดีต่อสุขภาพ ดังนั้น การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการขายข้าว ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมจากข้าวไทยดังกล่าวจะช่วยกระตุ้นการนำเข้าข้าวจากไทยและทำให้ผู้บริโภคชาวฟิลิปปินส์รู้จักผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมจากข้าวไทยเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นผลดีต่อการขยายตลาดการส่งออกข้าวไทยในฟิลิปปินส์
 
ทั้งนี้ จากข้อมูลของกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ในปี 2559 ฟิลิปปินส์นำเข้าข้าวประมาณ 800,000 ตัน เป็นการนำเข้าข้าวไทยประมาณ 300,000 ตัน สำหรับปี 2560 คาดการณ์ว่าฟิลิปปินส์จะนำเข้าข้าวประมาณ 1.4 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 75 ซึ่งเป็นโอกาสดีของการส่งออกข้าวไทยไปยังฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้นด้วย เนื่องจากสถานการณ์ราคาข้าวของไทยในขณะนี้สามารถแข่งขันได้กับเวียดนามซึ่งเป็นประเทศผู้ส่งออกข้าวสำคัญในตลาดฟิลิปปินส์เช่นกัน
 
 
 
ที่มา :  กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์