หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
เอกอัครราชทูตจีนหารือถึงการส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าไทย-จีน

8 กุมภาพันธ์ 2017 (จำนวนคนอ่าน 1312)

นายหนิง ฟู่ ขุย เอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เพื่อหารือถึงการส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าไทย-จีน ณ ห้องทำงานรองนายกรัฐมนตรี ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล (7 ก.พ. 60) เวลา 14.30 น.
 
ออท. จีนแสดงความขอบคุณรองนายกรัฐมนตรีที่สละเวลาให้เข้าพบ ทราบดีว่ารองนายกรัฐมนตรีมีภารกิจมาก การพบปะในวันนี้เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากรองนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้า การลงทุนระหว่างไทยและจีน พร้อมแสดงความยินดีที่การเดินทางเยือนจีนของรองนายกรัฐมนตรีเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม มีการลงนามความร่วมมือเพื่อกำหนดทิศทางการส่งเสริมการค้า การลงทุนระหว่างกัน
 
รองนายกรัฐมนตรียืนยันความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและจีน ไทยยังมียุทธศาสตร์ความเชื่อมโยงที่สอดรับกับนโยบาย One Belt One Road ของจีน กล่าวคือยุทธศาสตร์ระบบราง EEC ควบคู่กับยุทธศาสตร์เศรษฐกิจดิจิทัล ทั้งนี้รัฐบาลไทยกำลังเร่งรัดผลักดันโครงการรถไฟไทย-จีน เส้นทางกรุงเทพฯ-นครราชสีมา โดยจะดำเนินการตอกเสาเข็มเริ่มโครงการภายในเดือนมีนาคมนี้ อย่างไรก็ตามรองนายกรัฐมนตรีฝากให้จีนพิจารณาการให้เงินกู้ในอัตราดอกเบี้ยต่ำด้วย
 
โอกาสนี้ ออท. จีนได้สอบถามความคิดเห็นของรองนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับทิศทางเศรษฐกิจโลก หลังจากที่สหรัฐอเมริกามีประธานาธิบดีคนใหม่ ซึ่งรองนายกรัฐมนตรีเห็นว่าเป็นโอกาสอันดีที่ประเทศต่างๆ ในเอเชียจะหันมาร่วมมือกันผนึกกำลังเพื่อพัฒนาภูมิภาคเอเชียไปด้วยกัน นอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรียังหวังให้จีนสนับสนุนบทบาทการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจในภูมิภาค (RCEP) ซึ่งจะทวีความสำคัญ และเชื่อว่าประเทศในกลุ่มเอเชียจะหันมาสนับสนุนในกลุ่ม RCEP มากขึ้น
 
ก่อนจบการสนทนา ออท. จีน กล่าวว่าจีนจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับสูงเรื่อง One Belt One Road ในช่วงเดือนพฤษภาคม จึงหวังเชิญรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆ ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรองนายกรัฐมนตรี อาทิ กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย
 
 
ข้อมูล  www.thaigov.go.th
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์