หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
บีโอไอเปิดเวทีไทย-เมียนมา ชูความพร้อมขยายโอกาสร่วมมือสองประเทศ

7 กุมภาพันธ์ 2017 (จำนวนคนอ่าน 1475)

บีโอไอจัดประชุมภาคธุรกิจไทย-เมียนมา ในโอกาสที่นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีนำคณะเยือนเมียนมาอย่างเป็นทางการ เปิดเวทีผลักดันความร่วมมือสองประเทศ พร้อมย้ำความจริงใจเอกชนไทยเดินหน้าเข้าไปลงทุน ทั้งด้านพลังงานไฟฟ้า ท่องเที่ยว เขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย รวมถึงอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูป
 
นายโชคดี แก้วแสง รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 บีโอไอ ร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และภาคเอกชนของเมียนมา อาทิ สภาธุรกิจไทย-เมียนมา สมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมา (TBAM) สภาสหพันธ์หอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งเมียนมา (UMFCCI) จัดงานประชุมภาคธุรกิจภายใต้หัวข้อ "ความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างไทย–เมียนมา” หรือ Thailand-Myanmar Business Cooperation ณ นครย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
 
ในโอกาสที่ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี นำคณะรัฐมนตรีกระทรวงสำคัญด้านเศรษฐกิจ ข้าราชการระดับสูง และภาคเอกชนรายใหญ่ของไทย เดินทางเยือนประเทศเมียนมาอย่างเป็นทางการ กิจกรรมสำคัญภายในงานมุ่งเน้นการสร้างโอกาสให้กับภาคธุรกิจเอกชนของ 2 ฝ่ายได้หารือกันอย่างใกล้ชิด กระชับความสัมพันธ์ และร่วมกันผลักดันความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ทั้งการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และอื่น ๆ รวมถึงเป็นการสร้างเวทีร่วมที่จะเป็นช่องทางให้ภาคธุรกิจทั้งสองฝ่ายได้นำเสนอข้อคิดเห็น และแนวทางแก้ไขปัญหาลดอุปสรรคที่มีให้กับภาครัฐของทั้งสองประเทศ มีผู้สนใจที่จะเข้าร่วมงานครั้งนี้กว่า 200 คน ทั้งจากฝ่ายเมียนมา ซึ่งเป็นนักธุรกิจ และสมาชิก UMFCCI ขณะะที่ฝ่ายไทย ประกอบด้วย นักธุรกิจจากบริษัทต่าง ๆ นักธุรกิจไทยที่อยู่ในเมียนมา ผู้แทนจากสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นต้น
 
โอกาสนี้รองนายกรัฐมนตรีของไทยได้กล่าวปาฐกถาพิเศษถึงทิศทาง นโยบาย และความพร้อมของรัฐบาลไทยในการเสริมสร้างและกระชับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างไทยและเมียนมาให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยต้องการเน้นย้ำให้นักธุรกิจเมียนมาทราบถึงความมุ่งมั่นและจริงใจของนักธุรกิจไทยในการเป็นพันธมิตรร่วมกันสร้างเศรษฐกิจ และพร้อมเข้าไปทำธุรกิจในเมียนมาในด้านต่าง ๆ อาทิ การลงทุนด้านพลังงานไฟฟ้า รวมถึงน้ำมันและก๊าชธรรมชาติ การร่วมลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย การเปิดสาขาธนาคารไทยเพิ่มเติม การลงทุนในอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูป และการลงทุนในธุรกิจบริการท่องเที่ยว เป็นต้น ขณะเดียวกันรัฐบาลไทยยินดีจะให้การสนับสนุนธุรกิจของเมียนมาที่สนใจเข้ามาลงทุนในประเทศไทยด้วยเช่นกัน
 
 
ที่มา :  www.thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์