หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ผู้อำนวยการใหญ่ IOM เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

7 กุมภาพันธ์ 2017 (จำนวนคนอ่าน 1173)

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 Mr. William Lacy Swing ผู้อำนวยการใหญ่องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (International Organization for Migration: IOM) เข้าเยี่ยมคารวะและหารือกับนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในโอกาสที่เดินทางเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
 
Mr. Swing ได้กล่าวยินดีต่อความสำเร็จของการประชุมนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล และการเข้ารับตำแหน่งประธานกลุ่มนโยบายต่างประเทศและสุขภาพโลก (Foreign Policy and Global Health: FPGH) ในปี 2560 ของไทย รวมทั้งชื่นชมไทยในฐานะผู้มีบทบาทสำคัญในประเด็นสุขภาพของผู้โยกย้ายถิ่นฐาน (Migrant Health) ในเวทีระหว่างประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแสดงความยินดีต่อการปรับสถานะของ IOM จากผู้สังเกตการณ์ขึ้นเป็นสมาชิกกลไกต่าง ๆ (Related Organization) ของสหประชาชาติ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559 ซึ่ง Mr. Swing ได้กล่าวว่าการเข้ามาอยู่ภายใต้สหประชาชาติ จะทำให้ IOM มีบทบาทในการบริหารจัดการการโยกย้ายถิ่นฐานระหว่างประเทศร่วมกับสหประชาชาติได้มากขึ้นอย่างเป็นระบบ
 
ทั้งสองฝ่ายหารือเกี่ยวกับความร่วมมือที่ดียิ่งระหว่างไทยกับ IOM ซึ่งยาวนานถึง 40 ปี โดยล่าสุดในปี 2559 IOM ได้สนับสนุนรัฐบาลไทยในการส่งกลับผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา (ผภร.) กลุ่มนำร่อง จำนวน 71 คน กลับเมียนมา และรัฐบาลไทยได้สนับสนุน IOM ในการดำเนินโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ระดับภูมิภาคเรื่องการโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติในมหาสมุทรอินเดีย
 
อนึ่ง IOM เป็นหนึ่งในเจ้าภาพร่วมการประชุมนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล โดยเจ้าภาพร่วมอื่น ได้แก่ องค์การอนามัยโลก ธนาคารโลก โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ โครงการร่วมเอดส์แห่งสหประชาชาติ กองทุนโลกเพื่อการต่อสู้โรคเอดส์ วัณโรค และมาลาเรีย องค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐฯ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น มูลนิธิคณะกรรมการการแพทย์จีน (China Medical Board) มูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ (Rockefeller Foundation) ชัทแธมเฮ้าส์ (Chatham House) และมูลนิธิบิลและเมลินดาเกตส์ (Bill and Melinda Gates Foundation)   
 
 
 
ที่มา :  กระทรวงการต่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์