หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
การยื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิบัตรระหว่างประเทศจากทั่วโลกเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 5

3 กุมภาพันธ์ 2017 (จำนวนคนอ่าน 1282)

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยรายงานจากองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ถึงการจดสิทธิบัตรระหว่างประเทศผ่านระบบพีซีที ว่า ในปี 2558 มีการยื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิบัตรระหว่างประเทศจากทั่วโลกผ่านระบบพีซีที เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.7 และเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน โดยประเทศที่มีรายได้ปานกลางมีการยื่นขอจดทะเบียนเพิ่มขึ้นอย่างโดดเด่น ได้แก่ ไทย มีการยื่นคำขอผ่านระบบพีซีที 132 คำขอ เพิ่มขึ้นจาก 68 คำขอในปีก่อน ตามด้วยเปรู ตุรกี และเม็กซิโก ทั้งนี้ จากข้อมูลการยื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิบัตรระหว่างประเทศของ 6 ภูมิภาคทั่วโลก ภูมิภาคเอเชียยื่นคำขอผ่านระบบพีซีทีเพิ่มขึ้นมากที่สุดร้อยละ 9 รองลงมาคือ ยุโรป เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.3 ขณะที่อเมริกาเหนือ ลดลงร้อยละ 6.7 โดยประเทศในเอเชียที่มีการยื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิบัตรระหว่างประเทศมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ญี่ปุ่น โดยมีผู้ใช้งานระบบพีซีทีมากเป็นอันดับสองของโลก ตามด้วยจีนและเกาหลีใต้
 
ทั้งนี้ ในส่วนของประเทศไทย ผู้ประกอบการในไทยที่ยื่นจดสิทธิบัตรผ่านระบบพีซีทีมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ,บริษัท ฮอนด้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท เอสซีจี จำกัด (มหาชน) ขณะที่ผู้ประกอบการจากต่างประเทศได้มายื่นผ่านระบบพีซีทีในประเทศไทยรวม 31,116 คำขอ
 
อย่างไรก็ตาม การยื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิบัตรระหว่างประเทศผ่านระบบพีซีที เป็นไปตามสนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร ภายใต้การกำกับดูแลของ WIPO โดยผู้ยื่นคำขอจะต้องดำเนินการภายใต้กฎเกณฑ์และเงื่อนเวลาที่กำหนดไว้ ซึ่งการขอความคุ้มครองการประดิษฐ์ผ่านระบบนี้เป็นวิธีที่ให้ประโยชน์มากที่สุด สำหรับผู้ขอรับสิทธิบัตรที่ต้องการความคุ้มครองในหลาย ๆ ประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์