หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ปลัดพาณิชย์ เผย Mini MOC เริ่มขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาค และเชื่อมโยงการค้าการลงทุนชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน

3 กุมภาพันธ์ 2017 (จำนวนคนอ่าน 1668)

นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า หลังจากที่กระทรวงพาณิชย์ได้ปรับโครงสร้างการทำงานในส่วนภูมิภาคใหม่ โดยได้บูรณาการการบริหารแบบกลุ่มจังหวัด และได้ทำการจัดตั้งพาณิชย์ภาค หรือ Mini MOC เพื่อยกระดับการทำงานให้ตอบสนองปัญหาได้อย่างคล่องตัว และเป็นผู้ขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดได้เต็มศักยภาพ ล่าสุดพาณิชย์ภาค 1 ได้เริ่มเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและผลักดันการค้าชายแดน โดยมีแผนงานในการผลักดันการขยายตัวของธุรกิจในพื้นที่ การเชื่อมโยงการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว ระหว่างจังหวัดและกับประเทศเพื่อนบ้านแล้ว
 
ปัจจุบัน พาณิชย์ภาค 1 เป็นศูนย์กลางทางโลจิสติกส์ โดยเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มจังหวัดตอนในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดอุดรธานี เป็นเมืองหลวงแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในการเป็นเมืองหลักในการเชื่อมต่อเมืองหน้าด่านอย่างจังหวัดร้อยเอ็ด มหาสารคาม กาฬสินธุ์ และหนองบัวลำภู และมีตลาดกลางผักและผลไม้ที่ใหญ่ที่สุดของภาคในการเป็นศูนย์กลางรวบรวมและกระจายสินค้า คลังสินค้าทัณฑ์บน และทำเลที่ตั้งอยู่บนเส้นทางการค้าที่เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านที่มีจังหวัดติดกับ สปป.ลาว ถึง 5 จังหวัด คือ จังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม และมุกดาหาร มีมูลค่าการค้าชายแดนมากกว่า 200,000 ล้านบาท
 
กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ เช่น สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองคายร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จะจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "สร้างความพร้อมทางการค้าสู่ CLMMV" ระหว่างวันที่ 23 – 24 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้เข้าอบรมจำนวน 200 คน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานีเตรียมจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า "มหกรรมผ้าทอมืออนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง GMS 2017” โดยได้เชิญประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ คือ ประเทศ สปป.ลาว สส.เวียดนาม กัมพูชา เมียนมา จีน และการเจรจาจับคู่ธุรกิจ ระหว่างวันที่ 14 – 25 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้น
 
พาณิชย์ภาค 1 ประกอบด้วย กลุ่มคลัสเตอร์ 3 กลุ่ม 12 จังหวัด คือ
- กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วย จังหวัดอุดรธานี หนองคาย เลย หนองบัวลำภู และบึงกาฬ
- กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ประกอบด้วย จังหวัดสกลนคร นครพนม และมุกดาหาร
- กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด้วยจังหวัดขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม และร้อยเอ็ด
โดยมีจุดเด่นสำหรับจังหวัดหนองคาย นครพนม และมุกดาหาร คือ
1. เป็นประตูออกสู่ประเทศเพื่อนบ้านที่มีระยะทางที่สิ้นสุดในการเชื่อมต่อไปประเทศ สปป.ลาว เวียดนามและจีนตอนใต้ มีสะพานมิตรภาพ 1 (จังหวัดหนองคาย – เวียงจันทน์) สะพานมิตรภาพ 2 (จังหวัดมุกดาหาร – แขวงสะหวันเขต) สะพานมิตรภาพ 3 (จังหวัดนครพนม – คำม่วน)   
2. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย (2 อำเภอ 13 ตำบล) เนื้อที่ 296,042 ไร่ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม (2 อำเภอ 13 ตำบล เนื้อที่ 465,493.75 ไร่ หรือ 744.79 ตารางกิโลเมตร) และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร (3 อำเภอ 11 ตำบล) เนื้อที่ 361,524 ไร่ หรือ578.5 ตารางกิโลเมตร) โดยให้สิทธิประโยชน์กับนักลงทุนที่จะเข้าไปลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ทั้งด้านภาษี เรื่องแรงงาน อัตราค่าเช่าที่ดิน และสิทธิประโยชน์ที่มิใช่ภาษี และ  
3. การคมนาคมสะดวกทั้งทางบก ทางอากาศ และทางน้ำ โดยเฉพาะมีแม่น้ำโขงในการเชื่อมต่อให้ความสะดวกแก่นักลงทุน นักการค้า และนักท่องเที่ยว ถนนเชื่อมต่อระหว่างประเทศถนนหมายเลข R8, R9, R12 และ R13 ถนนภายในประเทศ คือ ถนนหลักคือ ถนนมิตรภาพ (กรุงเทพ – หนองคาย)   
 
 
 
 
ที่มา : กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์