หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
บีโอไอหนุนธุรกิจไทยไปลงทุนในแอฟริกาใต้ เน้นกลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์ เกษตร พลังงานทดแทน

3 กุมภาพันธ์ 2017 (จำนวนคนอ่าน 1317)

บีโอไอเสริมทัพสนับสนุนนักธุรกิจไทยไปลงทุนในกลุ่มประเทศตลาดใหม่ ลงนามความร่วมมือกับกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมแห่งสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ เพื่อสนับสนุนนักธุรกิจไปลงทุนในกลุ่มที่มีโอกาส เช่น ชิ้นส่วนยานยนต์ เกษตรแปรรูป พลังงานทดแทน
 
นางหิรัญญา สุจินัย เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยภายหลังพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกัน (เอ็มโอยู) ระหว่างบีโอไอกับกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมแห่งสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ (Department of Trade and Industry: the dti) ว่า เอ็มโอยูฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเสริมสร้างความพันธ์ระหว่างหน่วยงานส่งเสริมการลงทุนของทั้งสองประเทศที่จะนำไปสู่ความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนระหว่างกัน เพราะภาคอุตสาหกรรมในแอฟริกาใต้มีการขยายตัวสูงจากการเข้าไปตั้งโรงงานของบริษัทรถยนต์จากยุโรปจำนวนมาก รวมทั้งอุตสาหกรรมเกษตรและเกษตรแปรรูปและอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน จึงเป็นโอกาสสำหรับนักธุรกิจไทยที่จะเข้าไปลงทุน
 
"ปัจจุบัน นักลงทุนไทยให้ความสนใจเรื่องการลงทุนในต่างประเทศมากขึ้น สะท้อนให้เห็นว่านักลงทุนมีศักยภาพและเข้มแข็งพอที่จะไปแข่งขันกับนักลงทุนชาติอื่น ๆ โดยปี 2560 นี้ บีโอไอได้กำหนดแผนเชิงรุก และกำหนดกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของแต่ละประเทศแบบวิเคราะห์เจาะลึกรายอุตสาหกรรมว่า ประเทศหรือพื้นที่ไหนมีอุตสาหกรรมที่นักลงทุนไทยมีศักยภาพเหมาะจะไปลงทุน เช่น ชิ้นส่วนยานยนต์ ซึ่งปัจจุบันไทยเป็นแหล่งนำเข้าชิ้นส่วนยานยนต์อันดับ 3 ของแอฟริกาใต้ หากเข้าไปลงทุนผลิตก็น่าจะมีโอกาสมากยิ่งขึ้น การสร้างความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยสนับสนุนนักธุรกิจไทยที่จะเข้าไปลงทุนในอนาคต” เลขาบีโอไอกล่าว
 
ขณะที่การลงทุนไทยในแอฟริกาใต้ ปัจจุบันมีบริษัทไทยหลายบริษัทได้เข้าไปลงทุนในประเทศแอฟริกาใต้ อาทิ กลุ่มธุรกิจบ้านปู สำรวจเหมืองแร่ถ่านหิน กลุ่มเครือเจริญโภคภัณฑ์ ในธุรกิจค้าข้าว สินค้าเกษตร และอาหารแปรรูป Trading บริษัทค้าสากลปูนซีเมนต์ไทย จำหน่ายเม็ดพลาสติกและสินค้ากระป๋อง บริษัทไมเนอร์ กรุ๊ป เปิดสาขาเพื่อสนับสนุนกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยวของบริษัท และบริษัทโทรีเซน ประเทศไทย เปิดสาขาในแอฟริกาใต้เพื่อสนับสนุนธุรกิจการขนส่งของบริษัท ในส่วนของอุตสาหกรรมยานยนต์พบว่ามี บริษัท TNV Plastics Pty Ltd ตั้งอยู่ที่เมืองเคปทาวน์ ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ประเภทหนังเทียมธรรมดาและบุฟองน้ำ แผ่นพลาสติกอ่อน และพลาสติกปูพื้นรถยนต์ บริษัทสมบูรณ์ สปริง ผลิตชิ้นส่วนช่วงล่างรถยนต์ เป็นต้น
 
ทั้งนี้ คณะของกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมแห่งสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ที่เดินทางมาสร้างความร่วมมือกับบีโอไอ มีกำหนดเยี่ยมชมบริษัทอิเล็กทรอนิกส์ และเยี่ยมชมบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ได้แก่ Kulthorn Kirby และ Sanden intercool และ Sammits Motors Manufacturing Public Co., Ltd และ Somboon Advance Technology Public Co.,Ltd พร้อมเข้ารับฟังข้อมูลเกี่ยวกับภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยจากสถาบันยานยนต์ สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย และในปีนี้บีโอไอก็มีแผนจะทำการศึกษาข้อมูลเชิงลึกรายอุตสาหกรรมสำหรับนักลงทุนไทยที่สนใจจะเข้าไปลงทุนในแอฟริกาใต้
 
 
 
ที่มา : www.thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์