หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทยรับตำแหน่งประธานของกลุ่ม Foreign Policy and Global Health (FPGH) วาระปี 2560

1 กุมภาพันธ์ 2017 (จำนวนคนอ่าน 1268)

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 ณ นครเจนีวา นางสาว Nozipho Joyce Mxakato-Diseko เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรแอฟริกาใต้ประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา ในฐานะประธานกลุ่ม Foreign Policy and Global Health (FPGH) ปี 2559 ได้ส่งมอบตำแหน่งประธานให้กับนายธานี ทองภักดี เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ โดยไทยเป็นประธาน FPGH ในปี 2560 ตามวาระหมุนเวียน
 
ในปี 2560 ไทยในฐานะประธาน FPGH จะเน้นการผลักดันประเด็นในด้านสาธารณสุข ซึ่งเป็นหนึ่งในเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ ค.ศ. 2030 (Sustainable Development Goals 2030) โดยไทยจะจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชนเกี่ยวกับความท้าทายด้านสุขภาพ (Health Challenges) และโรคติดต่อแบบใหม่ นอกจากนี้ ไทยจะสนับสนุนการแก้ปัญหาสุขภาพของกลุ่มเปราะบาง โดยจะเสนอให้มีการจัดลำดับและกำหนดกลุ่มเปราะบางให้ชัดเจน เพื่อให้การรักษามีทั้งคุณภาพและทั่วถึงประชาชนทุกคน
 
ทั้งนี้ กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงสาธารณสุขจะเป็นเจ้าภาพการประชุม High-Level FPGH Retreat ระดับปลัดกระทรวง ที่กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 6 – 7 กุมภาพันธ์ 2560 โดยจะหารือเรื่องการเพิ่มความเข้มแข็งของ FPGH เพื่อรองรับสถานการณ์ด้านสาธารณสุขโลกที่เปลี่ยนไปในอีก 10 ปีข้างหน้า และการเพิ่มบทบาทของกลุ่ม และกิจกรรมต่าง ๆ ในปี 2560 ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเปราะบาง เป็นต้น
 
อนึ่ง กลุ่ม FPGH ประกอบด้วย 7 ประเทศ ได้แก่ ฝรั่งเศส เซเนกัล นอร์เวย์ อินโดนีเซีย แอฟริกาใต้ บราซิล และไทย โดยเน้นความเชื่อมโยงระหว่างนโยบายต่างประเทศกับการสาธารณสุข เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในประเด็นสุขภาพโลก เช่น การรับมือโรคระบาด สภาวะดื้อยาต้านจุลชีพ หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และการสร้างความเข้มแข็งของบุคลากรทางสาธารณสุขในเวทีระหว่างประเทศ
 
 
 
ที่มา :  กระทรวงการต่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์