หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> ลาว (Laos)
สปป.ลาวจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 450 ปีเจดีย์พระธาตุหลวง

18 มกราคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 4030)
ส่วนอาเซียน

เทศกาลพระธาตุหลวงเป็นประเพณีบุญที่จัดขึ้นในช่วงปลายปีของทุกปี และในปี 2559 ที่ผ่านมานี้ สปป.ลาวได้มีการจัดพิธีเฉลิมฉลองครบรอบ 450ปี เจดีย์พระธาตุหลวง ณ นครหลวงเวียงจันทน์อย่างยิ่งใหญ่ มีการจัดงาน "เทศกาลพระธาตุหลวง” และมีกิจกรรมมากมาย ได้แก่ ขบวนแห่ปราสาทหุ่นขี้ผึ้งซึ่งประกอบไปด้วยหุ่นขี้ผึ้งมากกว่า 450 ตัว การออกร้านขายสินค้าและอาการ และการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านลาว "ติกกี้” (Tikhy)
 
การบูรณะซ่อมแซมพระธาตุหลวงนี้ ประกอบไปด้วยการซ่อมแซมโครงสร้างหลัก การตกแต่งสีทองรอบองค์พระธาตุ สภาพแวดล้อม ระบบไฟฟ้าและอื่นๆ ไฮไล้ท์ของงานอยู่ที่พิธีประดับใบไม้ทองที่ยอดขององค์พระธาตุ ซึ่งใบไม้ทองเหล่านี้ทำมาจากแผ่นทองคำบริสุทธิ์หลักหลายร้อยบาท ผู้คนส่วนใหญ่ที่มาเที่ยวชมงานพระธาตุหลวงมักนิยมถือขันเงินและดอกไม้ธูปเทียนเพื่อมาสักการบูชาองค์พระธาตุและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประดิษฐานอยู่รายรอบองค์พระธาตุด้วย
 
พระธาตุหลวงถูกสร้างขึ้นในสมัยที่อาณาจักรขอมยังมีความเจริญรุ่งเรือง สมัยนั้นนครเวียงจันทน์ถูกปกครองด้วยกลุ่มคนที่เรียกตนเองว่า "จาม” โดยนักวิจัยเชื่อว่ารูปแบบโครงสร้างของพระธาตุหลวงแต่เดิมเป็นอนุสาวรีย์สี่เหลี่ยมและมียอดสูง พระธาตุหลวงแต่เดิมนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นเสมือนสถานที่เพื่อสักการะบูชาของประชาชน ภายหลังในศตวรรษที่ 16 พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชได้ทรงโปรดให้มีการบูรณปฏิสังขรณ์พระธาตุหลวง โดยทรงให้สร้างเจดีย์องค์ใหญ่ทับเจดีย์องค์เดิม ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาอนุสาวรีย์แห่งนั้นจึงได้รับการขนานนามว่า "ธาตุหลวง”
 
ในสมัยจามนั้นเป็นยุครุ่งเรืองระลอกที่สองของพระพุทธศาสนาในประเทศลาวและตรงกับรัชสมัยของพระเจ้าอโศกมหาราชแห่งอินเดีย พระโสณะและพระอุตระพร้อมด้วยปัญจะวัคคีทั้ง 5 ได้นำสิ่งที่เชื่อว่าเป็นพระอัฐิในส่วนของพระกฏิฐิ (กระดูกสะเอว) ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาประดิษฐาน ณ เมืองเวียงจันทน์ในปีพุทธศักราช 218 ในขณะนั้นได้นำไปประดิษฐานไว้ที่เขาภูหลวง ผู้ปกครองเมืองเวียงจันทน์ในสมัยนั้น คือ พญาจันทบุรี ประสิทธิศักดิ์ ได้สร้างเจดีย์ฐานทรงสี่เหลี่ยมมียอดสูงในปีพุทธศักราช 236 โดยมีชื่อว่า พระเจดีย์โลกจุฬามณี
 
ตามตำนานพระธาตุพนม หรือที่รู้จักกันในชื่อตำนานอุรังคธาตุ พระเจ้าอโศกมหาราชได้มีพระราชานุญาตให้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุลงในพระธาตุหลวง ณ เมืองเวียงจันทน์แห่งนี้ด้วย นอกจากนี้ ตำนาน เดียวกันนี้ยังได้กล่าวอีกด้วยว่ายังได้มีการนำพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปบรรจุในพระเจดีย์อีก 84,000 แห่ง ทั่วโลก ซึ่งตรงกับตัวเลข 84,000 พระธรรมขันธ์ ที่ถูกบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกอีกด้วย

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์