หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> รอบรู้อาเซียนทั่วไป
บทสัมภาษณ์ ดร.สมปอง สุจริตกุล ผู้ร่างปฏิญญากรุงเทพ

16 มกราคม 2017
ส่วนอาเซียน

ปี 2560 นี้ เป็นปีครบรอบ 50 ปีการก่อตั้งอาเซียน ดร.สมปอง สุจริตกุล แห่งมหาวิทยาลัยรังสิตได้ย้อนรำลึกความหลังเมื่อครั้งได้รับมอบหมายจาก ดร.ถนัด คอมันตร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในขณะนั้น ในเดือนกรกฎาคม ปี พ.ศ.2510 ให้จัดเตรียมร่างเอกสารที่จะเป็นประวัติศาสตร์หน้าสำคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอีกไม่กี่สัปดาห์ถัดมา

"ท่านรัฐมนตรีมีความตั้งใจที่จะทำภารกิจที่ยิ่งใหญ่” ดร.สมปองกล่าว และภารกิจดังกล่าวก็คือการก่อตั้งสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (the Association of Southeast Asian Nation - ASEAN) นั่นเอง "ขั้นตอนการร่างเอกสารต่างๆ เป็นไปด้วยความยากลำบากมากเพราะเราต้องเรียนรู้จากกันและกัน แต่ก็โชคดีที่ผมพอจะรู้เรื่องนี้อยู่บ้าง” ดร.สมปองกล่าวถึงบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเมื่อ 50 ปีที่แล้ว

ดร.สมปอง ในวัย 87 ปี เป็นหนึ่งในทีมผู้ร่างปฏิญญากรุงเทพ ซึ่งเป็นเอกสารสำคัญที่ใช้ในการก่อตั้งประชาคมอาเซียนเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2510

"ในขณะนั้นท่านผู้ก่อตั้งเพียงแต่ต้องการเอกสารที่เข้าใจง่ายเพื่อแสดงให้เห็นถึงความประสงค์ดีที่ต้องการเห็นความสงบสุขในภูมิภาคอาเซียนแห่งนี้”

ดร.สมปอง เป็นที่รู้จักในฐานะนักกฎหมายระหว่างประเทศผู้มีมิตรสหายมากมายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อนร่วมชั้นเรียนของท่านหลายคนเป็นผู้มีตำแหน่งหน้าที่การงานใหญ่โตอยู่ในมาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย "นั่นทำให้การทำงานของผมง่ายขึ้นเยอะเลยล่ะ”

ดร.สมปองเล่าให้ทีมงาน NBT ฟังในการสัมภาษณ์เมื่อเร็วๆนี้ ปฏิญญากรุงเทพ เป็นเอกสารหนึ่งหน้า มีรายละเอียดเกี่ยวกับคำมั่นสัญญาระหว่างประเทศผู้ก่อตั้งประชาคมอาเซียน ว่าจะดำรงไว้ซึ่งความมีสันติภาพ พร้อมทั้งแสวงหาความร่วมมือในการพัฒนาเพื่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์หลักสำคัญ 7 ประการ ดังนี้

1.พัฒนาความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ความก้าวหน้าทางสังคม และการพัฒนาในทางวัฒนธรรม อันเกิดมาจากความร่วมมือ และความพยายามร่วมกัน เพื่อให้เกิดรากฐานที่เข้มแข็งอันจะนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองและ เพื่อให้เกิดสันติภาพแก่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

2.ส่งเสริมภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อให้เกิดสันติภาพ เสถียรภาพ และความมั่นคง ภายใต้หลักนิติธรรมและความยุติธรรม อันก่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างประเทศต่างๆในภูมิภาค รวมถึงการยึดมั่นตามกฎบัตรสหประชาชาติ

3. ส่งเสริมความร่วมมือ และการให้ความช่วยเหลือร่วมกัน ทั้งในด้าน เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม วิชาการ วิทยาศาสตร์ และการบริหารจัดการ

4.ส่งเสริม ให้มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในการอำนวยความสะดวกต่อต่อค้นคว้า และวิจัย ทั้งในด้านของการศึกษา อาชีพ วิชาการ และการบริหารจัดการ

5.ให้มีการร่วมมือกันอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งทางด้าน เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การขยายตัวทางการค้า รวมถึงศึกษาปัญหาเกี่ยวกับ การซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ การปรับปรุงการขนส่งสินค้า ในการให้ความสะดวกในเรื่องของการติดต่อสื่อสาร และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

6.ส่งเสริมวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา

7.เสริมสร้างความร่วมมือ ประสานประโยชน์และความใกล้ชิดองค์กรต่างๆ ที่มีจุดประสงค์และเป้าหมายคล้ายคลึงกันทั้งในระดับภูมิภาคและในระดับนานาชาติ
 
ดร.สมปองได้เน้นย้ำถึงประเด็นสำคัญที่อาเซียนจะต้องให้ความรู้กับพลเมืองอาเซียนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์อย่างเช่น Brexit ในยุโรป
 
"เราจะต้องทำให้ประชาชนทุกคนมั่นใจ รู้จัก และเข้าใจในความเป็นอาเซียน และพูดได้เต็มปากว่าพวกเขาคือพลเมืองอาเซียน” ดร.สมปองกล่าวสรุปในตอนท้าย
 
 
บทความภาษาอังกฤษ: www.aseanthai.net/english

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์