หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> ฟิลิปปินส์ (Philippines)
ยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงานฟิลิปปินส์

16 มกราคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 3453)

ยุทธศาสตร์
พัฒนาคุณภาพ ความเพียงพอและความสามารถในการเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการโครงสร้างพื้นฐานในด้านพลังงานเพิ่มขึ้น (การจัดหาพลังงาน)
 
ภารกิจ
-เพิ่มนักลงทุนในภาคเอกชน ให้สามารถเป็นเจ้าของสาธารณูปโภค
- หาแหล่งพลังงานที่ผลิตใช้อย่างพอเพียง
- ระดับพลังงานที่ผลิตใช้พอเพียง(Self-sufficiency level)
- ประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการป้องกันการสูญเสีย
 - เพิ่มการประหยัดจากการลดการบริโภคไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง
 
 
 
โดย สำนักงาน ก.พ.

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์