ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
เว็บไซต์ภาษาไทย เว็บไซต์ภาษาอังกฤษ
รอบรู้อาเซียน >> ฟิลิปปินส์ (Philippines)
ยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงานฟิลิปปินส์

16 มกราคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 786)

ยุทธศาสตร์
พัฒนาคุณภาพ ความเพียงพอและความสามารถในการเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการโครงสร้างพื้นฐานในด้านพลังงานเพิ่มขึ้น (การจัดหาพลังงาน)
 
ภารกิจ
-เพิ่มนักลงทุนในภาคเอกชน ให้สามารถเป็นเจ้าของสาธารณูปโภค
- หาแหล่งพลังงานที่ผลิตใช้อย่างพอเพียง
- ระดับพลังงานที่ผลิตใช้พอเพียง(Self-sufficiency level)
- ประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการป้องกันการสูญเสีย
 - เพิ่มการประหยัดจากการลดการบริโภคไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง
 
 
 
โดย สำนักงาน ก.พ.
กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02-618-2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02-618-2372 E-mail:  aseanthai.th@hotmail.comจำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์