หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ชี้แนะแนวทางนโยบายไทยแลนด์ 4.0 จะเกิดขึ้นได้ประชาชนต้องเป็นคน 4.0

6 มกราคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 1680)

นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวบรรยายพิเศษหัวข้อ "บทบาทกระทรวงมหาดไทยกับการขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 4.0" ในการประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้แก่ปลัดจังหวัด นายอำเภอ และผู้บริหารส่วนกลาง เพื่อขับเคลื่อนภารกิจและนโยบายสำคัญของรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ที่ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ว่า แนวคิดการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ให้มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ต้องแก้ไขกับดักการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างความสมดุลทุกด้าน โดยภารกิจสำคัญของรัฐบาลและภาคราชการคือการปฏิรูปประเทศ ให้เป็นไทยแลนด์ 4.0 มี 5 วาระ สำคัญที่สุดคือการพัฒนาคนให้เป็น 4.0 โดยคนไทย 4.0 คือ คนไทยที่หลุดพ้นจากความเดือดร้อน สามารถหาเลี้ยงชีพได้บนวิถีความพอเพียงอย่างยั่งยืน จากนั้นต้องสร้างวิสาหกิจ 4.0 พัฒนาให้คนมีกิน เช่น เป็นเกษตรกรสมัยใหม่ รู้จักใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ไปสู่การต่อยอดเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม ที่คนไทยสามารถสร้างขึ้นได้เอง ผลิตเอง โดยไม่พึ่งพาแต่เทคโนโลยีของชาวต่างชาติ รวมถึงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบการบริหารทุกระดับตั้งแต่ส่วนกลางลงไปจนถึงฐานรากในระดับชุมชน ซึ่งหน่วยที่สำคัญที่สุดคือระดับอำเภอ และสุดท้ายคือการเชื่อมต่อกับโลกโดยเริ่มที่ประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งจากนี้ไปประมาณ 5-10 ปี เชื่อว่าแผ่นดินสุวรรณภูมิจะเกิดความมั่งคั่งมหาศาล
 
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวด้วยว่า บทบาทของกระทรวงมหาดไทยจะแทรกซึมอยู่ในทุกมิติของการพัฒนา โดยเฉพาะเรื่องการพัฒนาคนและชุมชนให้ยกระดับเป็น 4.0 ซึ่งจากนี้ไปกระทรวงมหาดไทยจะไม่ได้ดูแลแค่ความมั่นคงเท่านั้น แต่ต้องดูในเรื่องความมั่งคั่งด้วย ต้องช่วยให้คนมีอาชีพ มีรายได้ ส่งเสริมภาคการเกษตรให้เป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ ผลักดันให้เกิด SMEs และวิสาหกิจชุมชน และผลักดันให้ผู้ประกอบการสินค้าโอทอป เติบโตไปเป็นธุรกิจ SMEs ต่อยอดไปจนถึง E-Commerce ขายสินค้าไปทั่วโลก และไปสู่จุดที่ยั่งยืนที่สุดคือมีแบรนด์สินค้าเป็นของตนเอง
 
 
 
ข้อมูล  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์