หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
จ.แม่ฮ่องสอน เป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่น ไทย – เมียนมา ครั้งที่ 33

5 มกราคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 1422)

พันเอก วรเทพ บุญญะ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 17 ในฐานะประธานคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นฝ่ายไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยพันโท ตองมินทุด ผู้บังคับกองพันเคลื่อนที่เร็วที่ 430 ในฐานะประธานคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นฝ่ายเมียนมา อำเภอแม่แจ๊ะ จังหวัดบอละแคะ รัฐคะยา สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ร่วมประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นไทย – เมียนมา หรือ TBC ครั้งที่ 33 (The 33rd Meeting of Thailand-Myanmar Township Border Committee) ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ และคณะกรรมการฝ่ายเมียนมา เข้าร่วมประชุม
 
การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ในการแลกเปลี่ยนข่าวสาร ประสานงานและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างทั้งสองประเทศ เพื่อนำไปสู่การสร้างความร่วมมือในทุกด้าน โดยเฉพาะความร่วมมือในการเพิ่มการจัดกิจกรรมร่วมกันตามแนวชายแดน เช่น การพัฒนาสัมพันธ์ระหว่างทหารทั้งสองประเทศ ,การจัดกิจกรรมโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนาน,การส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น, ส่งเสริมการจัดกิจกรรมตามประเพณี, การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี, การพบปะพัฒนาสัมพันธ์ของผู้นำชุมชน, ส่งเสริมให้ราษฎรมีความรู้ในการเสริมสร้างรายได้ เช่น จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง, การร่วมมือแก้ปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดน, การจัดกิจกรรมปลูกป่าร่วมกันตามโครงการผืนป่าอาเซียน, การความร่วมมือในการปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด, การร่วมกันพัฒนาของทั้งสองประเทศ เพื่อยกระดับจุดผ่อนปรนช่องทางห้วยต้นนุ่น เป็นจุดผ่านแดนถาวร,การเชื่อมโยง การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การกีฬาและวัฒนธรรม,ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันร่วมกันในอนาคต,ความร่วมมือรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และแก้ไขปัญหาการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า/การลักลอบค้าและล่าสัตว์ป่า ตามแนวชายแดน, ความร่วมมือแก้ไขปัญหา การลักลอบค้าขายสิ่งผิดกฎหมายตามแนวชายแดน และการโจรกรรมข้ามแดน, การประสานการปฏิบัติด้านสาธารณสุขของไทย และเมียนมา ตามแนวชายแดน รวมถึงการนำสินค้า OTOP ไปจัดแสดงและจำหน่าย เนื่องในงานวันชาติรัฐคะยา ระหว่างวันที่ 13 – 17 มกราคม 2560 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ/การค้าชายแดนระหว่างไทย –เมียมมา
 
ข้อมูล สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ในการแลกเปลี่ยนข่าวสาร ประสานงานและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างทั้งสองประเทศ เพื่อนำไปสู่การสร้างความร่วมมือในทุกด้าน โดยเฉพาะความร่วมมือในการเพิ่มการจัดกิจกรรมร่วมกันตามแนวชายแดน เช่น การพัฒนาสัมพันธ์ระหว่างทหารทั้งสองประเทศ ,การจัดกิจกรรมโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนาน,การส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น, ส่งเสริมการจัดกิจกรรมตามประเพณี, การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี, การพบปะพัฒนาสัมพันธ์ของผู้นำชุมชน, ส่งเสริมให้ราษฎรมีความรู้ในการเสริมสร้างรายได้ เช่น จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง, การร่วมมือแก้ปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดน, การจัดกิจกรรมปลูกป่าร่วมกันตามโครงการผืนป่าอาเซียน, การความร่วมมือในการปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด, การร่วมกันพัฒนาของทั้งสองประเทศ เพื่อยกระดับจุดผ่อนปรนช่องทางห้วยต้นนุ่น เป็นจุดผ่านแดนถาวร,การเชื่อมโยง การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การกีฬาและวัฒนธรรม,ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันร่วมกันในอนาคต,ความร่วมมือรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และแก้ไขปัญหาการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า/การลักลอบค้าและล่าสัตว์ป่า ตามแนวชายแดน, ความร่วมมือแก้ไขปัญหา การลักลอบค้าขายสิ่งผิดกฎหมายตามแนวชายแดน และการโจรกรรมข้ามแดน, การประสานการปฏิบัติด้านสาธารณสุขของไทย และเมียนมา ตามแนวชายแดน รวมถึงการนำสินค้า OTOP ไปจัดแสดงและจำหน่าย เนื่องในงานวันชาติรัฐคะยา ระหว่างวันที่ 13 – 17 มกราคม 2560 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ/การค้าชายแดนระหว่างไทย –เมียมมา

ข้อมูล สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์