หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
คำขวัญวันเด็ก "เด็กไทยใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง" ปี 2560

5 มกราคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 1336)

นายกรัฐมนตรีเน้นปี 2560 เป็นปีแห่งการขับเคลื่อนปฎิรูป พร้อมเผยคำขวัญวันเด็ก "เด็กไทยใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง"
 
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เน้นย้ำในที่ประชุม ครม.นัดแรก ปี 2560 ว่า เป็นปีแห่งการขับเคลื่อนปฎิรูป ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติในระยะ 20 ปี โดยจะตั้งคณะกรรมการเตรียมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ที่จะขับเคลื่อนการปฎิรูปในแต่ละด้านให้เกิดความชัดเจนขึ้น เน้นสร้างความเข้าใจกับประชาชน ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยคำขวัญวันเด็กประจำปี 2560 ว่า เด็กไทยใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง ซึ่งคำขวัญที่ออกมาจะเน้นในเรื่องของการปลูกฝั่งการปฎิรูปและพัฒนาประเทศ
 
นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงการประพันธ์คำร้องเพลงสะพาน ก็เพื่อสื่อความหมาย ว่า ครม. และรัฐบาลชุดนี้ เปรียบเสมือนสะพาน ที่ให้ประชาชนได้เหยียบ ก้าวไปข้างหน้าได้ โดยเขียนเพลงนี้เพื่อคนทั้งชาติ จะได้ร่วมมือกันในการแก้ปัญหา
 
 
ข้อมูล  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์