หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
การประชุมคณะกรรมาธิการอาเซียนในกรุงโตเกียว

28 ธันวาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 1431)

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ในฐานะประธานคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงโตเกียว (ASEAN Committee in Tokyo: ACT) ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ACT ครั้งที่ 278 ซึ่งเป็นการประชุมระหว่างเอกอัครราชทูตอาเซียนประจำกรุงโตเกียว เพื่อหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ภายในประเทศญี่ปุ่นและสถานการณ์โลก ตลอดจนแนวทางการส่งเสริมความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนในญี่ปุ่น โดยครั้งนี้เป็นการประชุม ACT ครั้งสุดท้ายภายใต้วาระที่ไทยเป็นประธาน และสิงคโปร์จะเป็นประธานต่อในอีก 6 เดือนข้างหน้า
 
นอกจากนั้น ภายหลังการประชุมฯ นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่ออำลาแก่เอกอัครราชทูต Mahamud Ahmad เอกอัครราชทูตบรูไนประจำญี่ปุ่น ซึ่งจะหมดวาระประจำการในวันที่ 29 ธันวาคม 2559 ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง ในระยะเวลา 6 เดือนที่ไทยได้ดำรงตำแหน่งประธาน ACT ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนธันวาคม 2559 นอกเหนือจากการจัดประชุม ACT อย่างเป็นระยะแล้ว ไทยได้พยายามที่จะทำงานเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์อันดีระหว่างกลุ่มประเทศอาเซียนกับญี่ปุ่นอย่างรอบด้าน โดยเฉพาะกับบุคคลระดับสูงในภาคส่วนต่าง ๆ ของญี่ปุ่น เช่น การร่วมกับศูนย์อาเซียน-ญี่ปุ่นจัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการเกี่ยวกับอาเซียน ซึ่งเอกอัครราชทูตร่วมเป็นผู้บรรยาย และมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นเป็นแขกเกียรติยศ การบรรยายสรุปเกี่ยวกับความสัมพันธ์อาเซียน-ญี่ปุ่นให้กับกลุ่มสมาชิกรัฐสภาญี่ปุ่นที่ดูแลเรื่องอาเซียน รวมทั้งการจัดการหารือระหว่างเอกอัครราชทูตอาเซียนกับบุคคลสำคัญของญี่ปุ่น อาทิ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น และปลัดกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น
 
นอกจากนี้ ภริยาเอกอัครราชทูตอาเซียนประจำญี่ปุ่นได้ร่วมกับสมาคมมิตรภาพสตรีในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (The Asia-Pacific Ladies Friendship Society) ได้ดำเนินกิจกรรมการออกร้าน นิทรรศการ การแสดงคอนเสิร์ตเพื่อการกุศลและนำเงินรายได้สมทบทุนมูลนิธิเพื่อช่วยเหลือสังคมด้วย
 
 
ที่มา :  กระทรวงการต่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์