หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
องค์การสะพานปลา ลงนามความร่วมมือ พัฒนาโครงการ ASEAN Catch Document Scheme ระบบตรวจสอบย้อนกลับสัตว์น้ำ

27 ธันวาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 1475)

ผศ.มานพ กาญจนบุรางกูร ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา เปิดเผย การลงนามความร่วมมือพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับสัตว์น้ำ (โครงการ ASEAN Catch Document Scheme) โดยมีนายชวลิต ชูขจร ประธานกรรมการองค์การสะพานปลาร่วมเป็นสักขีพยาน ว่า ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการนำโปรแกรม FMO e-MCPD ที่องค์การสะพานปลาจัดทำขึ้น เพื่อพัฒนาให้เป็นโปรแกรม e-Catch Document (ภายใต้โครงการ ASEAN Catch Document Scheme) ที่ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รับผิดชอบ เพื่อนำไปใช้ปฎิบัติในกลุ่มประเทศอาเซียน และมุ่งหวังให้ภูมิภาคอาเซียน ซึ่งเป็นแหล่งผลิตสัตว์น้ำสำคัญของโลก ร่วมมือกันอย่างจริงจัง ในการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฏหมาย หรือ ไอยูยู ทำให้แหล่งทรัพยากรประมงของอาเซียนมีความสมบูรณ์และยั่งยืน
 
ทั้งนี้ การจัดทำระบบดังกล่าว สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของสัตว์น้ำได้อย่างถูกต้อง และรายงานผลได้อย่างรวดเร็ว จึงพัฒนาโปรแกรม FMO e- MCPD Application เพื่อนำมาใช้จัดทำหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ ตามพระราชกำหนดการประมง และนำข้อมูลที่บันทึกผ่านระบบอิเล็คทรอนิค เป็นข้อมูลประกอบการกำหนดค่าผลตอบแทนสูงสุดของการทำประมง (MSY) ของไทยในอนาคต ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา กล่าวอีกว่า การลงนามความร่วมมือบันทึกข้อตกลงดังกล่าว จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฏหมายของภูมิภาค ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านตลาดสัตว์น้ำของภูมิภาค และจะนำไปสู่ความร่วมมือด้านอื่นของการประมงในภูมิภาคต่อไป
 
 
ข้อมูล  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์