หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
รมต.กต.เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ ณ กรุงย่างกุ้ง

22 ธันวาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 1216)

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559 นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับพัฒนาการเรื่องสถานการณ์ในรัฐยะไข่ตอนเหนือจากนางออง ซาน ซู จี ที่ปรึกษาแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมียนมา พร้อมกับรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอื่น ๆ ที่กรุงย่างกุ้ง ตามคำเชิญของรัฐบาลเมียนมา
 
โดยฝ่ายเมียนมายอมรับว่าเป็นปัญหาที่ซับซ้อนมาก แต่รัฐบาลได้พยายามดำเนินการแก้ไขมาโดยตลอด โดยมีเป้าหมายสำคัญคือการทำให้เกิดสันติภาพและความปรองดองแห่งชาติ ขณะที่ประเทศสมาชิกอาเซียนส่วนใหญ่เห็นพ้องว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องภายในของเมียนมา และแสดงความพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือเมียนมา โดยขอให้รัฐบาลเมียนมาแจ้งช่องทางและรายละเอียดที่ประสงค์รับความช่วยเหลือ
 
 
 
ที่มา :  กระทรวงการต่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์