หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ผลการประกวดคลิปวีดิทัศน์สั้น “เยาวชน ส่องภาพลักษณ์ประเทศไทยผ่านสายตาชาวต่างชาติ”

21 ธันวาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 1307)

ผลการประกวดคลิปวีดิทัศน์สั้น "เยาวชน ส่องภาพลักษณ์ประเทศไทยผ่านสายตาชาวต่างชาติ”
 
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559 เวลา 14.30 น. ณ ห้องสารนิเทศ ชั้น 1 อาคารรัฐสภา 1 คณะอนุกรรมาธิการศึกษาและติดตามการส่งเสริมภาพลักษณ์และการคุ้มครองผลประโยชน์ไทยในต่างประเทศ จัดการประกาศผลและมอบรางวัล โครงการประกวดคลิปวีดิทัศน์สั้น "เยาวชน ส่องภาพลักษณ์ประเทศไทยผ่านสายตาชาวต่างชาติ” โดยมีนายศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการศึกษาและติดตามการส่งเสริมภาพลักษณ์และการคุ้มครองผลประโยชน์ไทยในต่างประเทศ กล่าวรายงาน และนางพิไลพรรณ สมบัติศิริ ประธานกรรมาธิการต่างประเทศ เป็นผู้มอบรางวัล
 
นายศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการประกวดคลิปวีดิทัศน์สั้น ว่า เพื่อกระตุ้น ให้เยาวชนเห็นความสำคัญของการส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทย และเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ได้มีเวที ในการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์และผลิตผลงานออกสู่สาธารณชน โดยการจัดโครงการครั้งนี้ประสบความสำเร็จด้วยความร่วมมือจากกระทรวงการท่องเที่ยวแห่งประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ กรมประชาสัมพันธ์ และหน่วยงานภาคเอกชน ได้แก่ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ทรูคอร์ปอเรชั่น สถานีข่าวโทรทัศน์ TNN 24 และบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) สำหรับผลการประกวด ดังนี้
 
รางวัลชนะเลิศ จากมหาวิทยาลัยเนชั่น ทีม Kapook Creator ชื่อผลงาน Foreigner eye ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและทุนการศึกษา จำนวน 50,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทีม Uni Film ชื่อผลงาน Explore Thailand ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและทุนการศึกษา จำนวน 30,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทีม The Girl with pink hair ชื่อผลงาน ช้างไทยสู่มาตรฐานโลก ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและทุนการศึกษา จำนวน 20,000 บาท
และรางวัลชมเชย 6 รางวัล ได้รับทุนการศึกษารางวัลละ 10,000 บาท
 
ทั้งนี้คลิปวีดิทัศน์ที่ผ่านการคัดเลือกทั้งหมดจะนำไปใช้ประโยชน์เพื่อเป็นเกียรติแก่เยาชน อาจารย์และสถาบันการศึกษาต่อไป เนื่องจากเป็นผลงานที่ทรงคุณค่า สะท้อนภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทย และ ยังเป็นแรงผลักดันให้กับเยาวชนได้ตระหนักถึงคุณค่าของความเป็นไทย วัฒนธรรมที่โดดเด่น
 
 
ส่วนอาเซียน กรมประชาสัมพันธ์
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์