หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
รมว.กต. จะเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ กรอบความร่วมมือแม่โขง - ล้านช้าง ครั้งที่ 2

21 ธันวาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 1657)

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ มีกำหนดเดินทางไปเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือแม่โขง - ล้านช้าง ครั้งที่ 2 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 23 ธันวาคม 2559 ณ เมืองเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา ที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือแม่โขง - ล้านช้าง ครั้งที่ 2 ซึ่งมีกัมพูชาและจีนเป็นประธานร่วม จะติดตามความคืบหน้าของการดำเนินการตามวิสัยทัศน์และข้อริเริ่มที่เป็นผลลัพธ์จากการประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือแม่โขง - ล้านช้าง ครั้งที่ 1 ในเรื่องต่าง ๆ โดยเฉพาะการสร้างกลไกการทำงานในสาขาที่ผู้นำเห็นพ้องให้ความสำคัญเป็นลำดับต้น และการดำเนินโครงการเร่งด่วนตามรายการโครงการที่ที่ประชุมผู้นำให้ความเห็นชอบ รวมทั้งหารือแนวทางขับเคลื่อนความร่วมมือในอนาคตระหว่างประเทศสมาชิกภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง - ล้านช้าง เพื่อรักษาพลวัตให้มีความต่อเนื่องและเกิดผลเป็นรูปธรรม
 
กรอบความร่วมมือแม่โขง - ล้านช้าง ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการจากที่ประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือแม่โขง - ล้านช้าง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 ที่เมืองซานย่า มณฑลไห่หนาน โดยนายกรัฐมนตรีไทยและจีนเป็นประธานร่วมกัน และอีก 4 ประเทศในลุ่มน้ำโขงร่วมเป็นสมาชิก ได้แก่ กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงอย่างยั่งยืน ลดความเหลื่อมล้ำด้านการพัฒนาระหว่างประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงเองและระหว่างอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงกับภูมิภาคอื่น ๆ และส่งเสริมความแข็งแกร่งให้กับประชาคมอาเซียนความร่วมมือในกรอบแม่โขง - ล้านช้าง เน้นการดำเนินการให้เกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม โดยส่งเสริมเติมเต็มและต่อยอดสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับการดำเนินการที่มีอยู่แล้วในกรอบความร่วมมืออื่น ๆ และมุ่งดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนการอนุวัติวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 และเป็นตัวอย่างที่ดีของความร่วมมือระหว่างประเทศกำลังพัฒนาในลักษณะใต้ - ใต้
 
 
ที่มา :  กระทรวงการต่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์