หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ก.แรงงาน เตรียมรับอนุสัญญา ILO 2 ฉบับ สร้างหลักประกัน คุ้มครองแรงงานในอุตสาหกรรมประมงและอาหารทะเล

21 ธันวาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 2111)

ก.แรงงาน เตรียมรับอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ฉบับที่188 ว่าด้วยการทำงานในภาคการประมง ค.ศ. 2007 และฉบับที่ 29 ว่าด้วยการต่อต้านแรงงานบังคับนั้น คาดว่าในปี 2560 ประเทศไทยจะสามารถรับอนุสัญญาฉบับดังกล่าวได้ เ
 
มื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559 หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานร่วมการประชุมคณะกรรมการกำกับติดตามโครงการต่อต้านรูปแบบการทำงานที่ไม่เป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมประมงและอาหารทะเล (Ship to Shore Rights) ครั้งที่ 3/2559 ณ โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพ ภายหลังการประชุมได้กล่าวว่า "ในที่ประชุมได้มีการรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา ภายหลังตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนเฉพาะด้านขึ้นมา 2 ชุด โดยคณะที่ 1 ว่าด้วยสภาพแวดล้อมทางด้านกฎระเบียบและกฎหมาย มีความคืบหน้าในการทำรายงานเพื่อเตรียมรับอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ฉบับที่188 ว่าด้วยการทำงานในภาคการประมง ค.ศ. 2007 คาดว่าในปีหน้าจะมีการร่างกฎหมายรองรับ และฉบับที่ 29 ว่าด้วยการต่อต้านแรงงานบังคับ ในปี 60 คาดว่าประเทศไทยจะสามารถรับอนุสัญญาฉบับดังกล่าวได้ ขณะที่คณะที่ 2 ว่าด้วยการตรวจสอบแรงงานและการบังคับใช้กฎหมาย และแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices : GLP) นั้นอยู่ระหว่างการขอให้ ILO แนะนำให้เกิดการยอมรับ และการกำหนด GLP ให้เป็นมาตรฐานสากล อย่างไรก็ตาม กระทรวงแรงงานมีความจำเป็นที่ต้องได้รับคำแนะนำจาก ILO เพื่อนำมาปรับปรุงการทำงานของกระทรวงแรงงาน
 
นอกจากนี้ ในที่ประชุมผู้แทนจากองค์การแรงงานระหว่างประเทศและสหภาพยุโรปยังได้แสดงความห่วงใยในการจัดทำรายงานเพื่อเตรียมรับอนุสัญญาของ ILO ทั้ง 2 ฉบับ เช่น การบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงข้อจำกัดในการตรวจแรงงานบังคับที่ไม่มีการระบุไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 จนทำให้ไม่สามารถเอาผิดกับผู้กระทำผิดได้ทันที รวมทั้งกฎหมายที่ไม่สอดคล้องกับอนุสัญญา 188 เท่าที่ควร จึงจำเป็นต้องเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาหารือว่ามีบทบัญญัติใดในกฎหมายขัดต่อข้อกำหนดในอนุสัญญาหรือไม่ รวมถึงความปลอดภัยบนเรือที่ต้องเป็นไปตามมาตรฐานสากล และการนำเรื่องตรวจมวลกระดูกมาใช้ในการตรวจสอบอายุของแรงงานต่างด้าว”
 
โครงการสิทธิจากเรือสู่ฝั่ง (Ship to Shore Rights Project) เป็นการทำงานของกระทรวงแรงงานร่วมกับภาคีพันธมิตรต่าง ๆ อย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันและลดทอนรูปแบบการใช้แรงงานที่ไม่อาจยอมรับได้ในธุรกิจภาคประมงและแปรรูปอาหารทะเล ซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับประโยชน์ ได้แก่ แรงงานหญิง-ชาย และเด็กที่ทำงาน ในภาคประมงและอาหารทะเล และบริษัทในภาคธุรกิจห่วงโซ่อาหารทะเล ครอบคลุม 22 จังหวัดชายฝั่งทะเลในประเทศไทย โดยมุ่งเน้นจังหวัดพังงา ภูเก็ต ปัตตานี สงขลา ระนอง ตรัง ชุมพร สุราษฎร์ธานี สมุทรสาคร ระยอง และชลบุรี กิจกรรมบางส่วนในประเทศเมียนมา กัมพูชา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระยะเวลาในการดำเนินการตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2559 - กรกฎาคม 2562
 
 
 
ที่มา :  กระทรวงแรงงาน

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์