หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนเรื่องการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนเกี่ยวกับปัญหาโรฮิงญา

20 ธันวาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 1343)

วันนี้ (20 ธ.ค.59) ณ ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมคณะรัฐมนตรี ในเรื่องการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนเกี่ยวกับปัญหาโรฮิงญา ซึ่งจัดขึ้น ณ นครย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559
 
นายกรัฐมนตรีระบุว่า นางออง ซาน ซู จี ที่ปรึกษาแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเมียนมา มีความพอใจและขอบคุณรัฐบาลไทยที่ได้ให้การช่วยเหลือการแก้ไขปัญหาโรฮิงญา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการแก้ไขปัญหาในรัฐยะไข่ของเมียนมา ซึ่งรัฐบาลให้การสนับสนุนในการบริจาคเงินช่วยเหลือและช่วยแก้ไขปัญหาในเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในรัฐยะไข่ทั้งชาวพุทธและชาวมุสลิม
 
ายกรัฐมนตรียืนยันเจตนารมณ์ที่จะให้การช่วยเหลืออย่างจริงจังและพร้อมให้การสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาแก่รัฐบาลเมียนมา เพื่อทำให้อาเซียนเกิดความสงบสุขและเป็นไปตามหลักการสิทธิมนุษยชน นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่า รัฐบาลไทยไม่ได้มุ่งแทรกแซงปัญหาภายในของเมียนมาเพราะปัญหาดังกล่าวว่าเป็นเรื่องภายในของเมียนมาและรัฐบาลยึดถือหลักการของอาเซียนในเรื่องการไม่แทรกแซงกิจการภายในของประเทศสมาชิกมาโดยตลอด นอกจากนี้ ปัญหาของแต่ละประเทศมีความแตกต่างกัน ประเทศสมาชิกในอาเซียนต้องหาวิธีในการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความแตกต่างนี้ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกันทั้งปัจจุบันและในอนาคต
 
 
 
ที่มา :  www.thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์