หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ผบ.ทบ.เยือนกัมพูชาหารือความร่วมมือชายแดน

20 ธันวาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 1355)

ผู้บัญชาการทหารบก เปิดเผยผลการเยือนกัมพูชาโดยได้หารือเรื่องตามแนวชายแดนหลายด้าน และขอให้เจ้าหน้าที่บริหารแนวชายแดนโดยคำนึงถึงประชาชนเป็นหลัก
 
พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก เปิดเผยภายหลังการเดินทางกลับจากการเยือนราชอาณาจักรกัมพูชาว่า การเดินทางครั้งนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์ของทั้ง 2 ประเทศตามกรอบการประชุมคณะกรรมการชายแดนไทย - กัมพูชา (จีบีซี) และที่ประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค กัมพูชา - ไทย (อาร์บีซี) ที่ผ่านมา ซึ่งหลัก ๆ ได้มีการพูดคุย 3 เรื่อง ได้แก่ เรื่องของชายแดน โดยที่ผ่านมามีการจัดกำลังลาดตระเวนร่วมกัน ป้องกันการลักลอบกระทำความผิดตามแนวชายแดน เช่น การปลูกสิ่งก่อสร้างตามแนวชายแดน การป้องกันการลักลอบค้าขายสิ่งผิดกฎหมาย ยาเสพติด การค้ามนุษย์ เรื่องการบริหารจัดการพื้นที่ตามแนวชายแดน เช่น การปลูกป่าอาเซียน การพัฒนาแนวชายแดน เป็นต้น และเรื่องความสัมพันธ์ทางทหาร เช่น การแลกเปลี่ยนด้านข่าวกรอง โดยได้เสนอให้จัดตั้งการฝึกร่วมในหน่วยขนาดเล็กร่วมกัน น
 
อกจากนี้ ยังได้ร่วมพบปะกับผู้นำทางทหารหลายคน อาทิ สมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา พลเอกเตีย บัญ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และอื่น ๆ ซึ่งมีความเข้าใจที่ตรงกันว่าพื้นที่ที่มีชายแดนติดกันนั้น เป็นเรื่องธรรมดาที่จะมีปัญหากันบ้าง แต่ต้องขอให้เจ้าหน้าที่ของทั้ง 2 ประเทศคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก ทั้งนี้ ถือว่าการเดินทางเยือนในครั้งนี้ประสบความสำเร็จอย่างมาก และจะนำสิ่งต่าง ๆ ที่ได้หารือกันมาขยายผลในรายละเอียดต่อไป
 
 
 
ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์