หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงสาธารณะเวียดนามเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี

20 ธันวาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 1565)

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559 พลโทอาวุโส โต เลิม (To Lam) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงสาธารณะเวียดนาม เข้าเยี่ยมคารวะ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในโอกาสเดินทางเยือนไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกระทรวงความมั่นคงสาธารณะเวียดนาม ระดับบริหาร ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 18 - 21 ธันวาคม 2559 ณ ห้องสีงาช้าง ตึกไทยคู่ฟ้า ภายหลังเสร็จสิ้นการหารือสรุปสาระสำคัญการหารือดังนี้
 
นายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงสาธารณะเวียดนามอย่างยิ่งที่ได้ร่วมแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รวมทั้งการเยือนไทยของนายกรัฐมนตรี เหวียน ซวน ฟุก และคณะผู้แทนระดับสูงของเวียดนาม เพื่อถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และการเดินทางไปลงนามแสดงความอาลัยที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ของประธานาธิบดีเจิ่น ด่าย กวาง และผู้นำคนอื่น ๆ ของเวียดนาม
 
นายกรัฐมนตรีได้ฝากคำชื่นชมไปยังนายกรัฐมนตรีเหวียน ซวน ฟุก ของเวียดนามที่สามารถพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าและเจริญรุ่งเรือง และส่งเสริมความร่วมมือไทยและเวียดนามจนมีพัฒนาการทางด้านความสัมพันธ์มาอย่างต่อเนื่องในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะด้านความมั่นคง ซึ่งทั้งสองฝ่ายมีการประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการ (Joint Cabinet Retreat - JCR) ครั้งที่ 3 ที่กรุงเทพฯ เมื่อปีที่ผ่านมา ความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ และความร่วมมือทางด้านข่าวกรอง นายกรัฐมนตรีหวังว่าหน่วยงานความมั่นคงของทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดต่อไป
 
ทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงสาธารณะเวียดนามกล่าวแสดงความเสียใจต่อรัฐบาลไทยและประชาชนชาวไทยต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับประเทศไทย พร้อมกล่าวว่า เวียดนามให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับสัมพันธไมตรีระหว่างไทยและเวียดนาม และเชื่อว่าความสัมพันธ์ไทย-เวียดนามที่ใกล้ชิดจะส่งผลต่อพัฒนาการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอื่น ๆ ในอาเซียนดีขึ้นตามไปด้วย สำหรับการเดินทางมาเยือนไทยครั้งนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์ไทย-เวียดนามและหารือถึงความร่วมมือระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกระทรวงความมั่นคงสาธารณะเวียดนามทางด้านความมั่นคง
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงสาธารณะเวียดนามกล่าวต่อว่า ปัจจุบันหน่วยงานทางด้านความมั่นคงของทั้งสองฝ่ายต้องเผชิญกับอาชญากรรมข้ามชาติ การก่อการร้าย การค้ามนุษย์ อาชญากรรมต่อสัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อม จึงขอให้นายกรัฐมนตรีเร่งผลักดันกลไกที่มีอยู่ อาทิ การประชุมคณะรัฐมนตรีร่วมไทย-เวียดนาม คณะทำงานร่วมว่าด้วยความร่วมมือทางการเมืองและความมั่นคง และความร่วมมือระหว่างหน่วยข่าวกรองของทั้งสองประเทศ ผลักดันการลงนามกฎหมายต่าง ๆ อาทิ สนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดน สนธิสัญญาว่าด้วยความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเรื่องทางอาญา เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับหน่วยงานด้านความมั่นคงของทั้งสองฝ่ายในการบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงขอให้รัฐบาลไทยช่วยดูแลแรงงานและนักลงทุนชาวเวียดนามในไทยด้วย
 
สำหรับความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาเรือประมงเวียดนามรุกล้ำน่านน้ำไทยและปัญหาการค้ามนุษย์ ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันว่า ไทยและเวียดนามจำเป็นต้องเพิ่มพูนความร่วมมืออย่างใกล้ชิดในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อผลประโยชน์ของทั้งสองประเทศ นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังเสนอให้ทั้งสองฝ่ายมีช่องการติดต่อกรณีฉุกเฉินเพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหาที่เกิดขึ้นลุกลามจนเกิดความรุนแรง
 
ในช่วงท้าย ทั้งสองฝ่ายได้หารือเรื่องการเปิดการเดินเรือตามแนวชายฝั่ง (coastal shipping) ไทย – กัมพูชา – เวียดนาม นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า การเปิดการเดินเรือจะช่วยลดต้นทุนการผลิต ส่งเสริมการค้าขายระหว่างเรือและการท่องเที่ยวตามแนวชายฝั่งของทั้งสามประเทศ นายกรัฐมนตรีจึงหวังว่า ไทย เวียดนาม และกัมพูชา จะได้มีโอกาสหารือถึงความเป็นไปได้ในการพัฒนาความร่วมมือนี้ในอนาคต
 
 
 
ที่มา :  www.thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์