หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
USTR – ไทย หารือสรุปความคืบหน้าการดำเนินการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

18 ธันวาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 1332)

สำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐฯ - ไทย หารือสรุปความคืบหน้าการดำเนินการคุ้มครอง - ป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา มุ่งหวังให้หลุดออกจากบัญชีกลุ่มประเทศที่ถูกจับตามองเป็นพิเศษในปีหน้า ขณะที่สหรัฐฯ เผย ไทยมีการแก้ไขชัดเจนขึ้นในหลายเรื่อง
 
นายทศพล ทังสุบุตร รองอธิบดี รักษาราชการแทนอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า หลังจากได้หารือกับสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐฯ (USTR) ทางผู้แทน USTR แจ้งว่า ได้รับทราบถึงความคืบหน้าการดำเนินการของไทยอย่างชัดเจนในหลายเรื่อง ซึ่งเป็นประโยชน์ในการพิจารณาประเมินสถานะของประเทศคู่ค้า โดย USTR จะเปิดรับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชนเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาสหรัฐฯ ในช่วงเดือนมกราคม - ต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2560 และจะประกาศผลการพิจารณาประเมินสถานะของไทยในช่วงปลายเดือนเมษายน 2560 ทั้งนี้ ตั้งแต่ปลายเดือนเมษายน 2559 ไทยอยู่ในบัญชีกลุ่มประเทศที่ถูกจับตามองเป็นพิเศษ (PWL) ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก และได้จัดทำแผนการทำงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับสหรัฐฯ เพื่อผลักดันให้สหรัฐฯ ถอดไทยออกจากบัญชี PWL โดยเร็ว ซึ่งคณะกรรมการนโยบายทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติ (คทป.) ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ได้ให้ความเห็นชอบแผนการปฏิบัติ (Work plan) และสั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
 
นายทศพล ทังสุบุตร กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปีนี้ทางฝ่ายไทยได้ดำเนินการเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาที่มีความก้าวหน้าในหลายประเด็น อาทิ การป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งมีการจับกุมผู้ค้ารายใหญ่ ทลายแหล่งผลิตและแหล่งเก็บสินค้า ตัดเส้นทางการลำเลียงสินค้าไปยังสถานที่จำหน่ายที่สำคัญ การทบทวนและปรับปรุงกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง การปรับปรุงประสิทธิภาพการจดทะเบียนสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้า และการแก้ไขปัญหางานค้างสะสม และการพิจารณาเตรียมการเพื่อเข้าร่วมความตกลงระหว่างประเทศ
 
 
 
ที่มา :  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์