หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทย-ลาว สัมมนาเตรียมการร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งคณะศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีฯ ครั้งที่ 2

18 ธันวาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 1375)

สำนักงานศาลปกครองแห่งราชอาณาจักรไทย และศาลปกครองสูงสุดแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สัมมนาเตรียมการร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งคณะศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีของศาลประชาชนสูงสุดแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ครั้งที่ 2 ณ ศาลปกครองจังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 16 - 18 ธันวาคม 2559
 
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559 นายปิยะ ปะตังทา ประธานศาลปกครองสูงสุด เป็นประธานเปิดการสัมมนาเตรียมการร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งคณะศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองของศาลประชาชนสูงสุดแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้แผนงานโครงการความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อเตรียมการจัดตั้งคณะศาลปกครองในศาลประชาชนสูงสุดแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งสำนักงานศาลปกครองแห่งราชอาณาจักรไทยและศาลปกครองสูงสุดแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้ลงนามความร่วมมือในบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding-MOU) ว่าด้วยความร่วมมือทางด้านกฎหมาย การศาล และการบริหารงานยุติธรรมทางปกครอง เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2556 ณ เวียงจันทน์ ซึ่งทั้งสองฝ่ายตกลงให้มีความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และส่งเสริมความร่วมมือทางกฎหมาย การศาล และการบริหารงานยุติธรรมทางปกครอง ซึ่งหมายความว่า จะมีการแลกเปลี่ยนประมวลกฎหมาย พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา รัฐบัญญัติ กฎ ระเบียบ เอกสารทางวิชาการ ตลอดจนรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมทางด้านกฎหมายปกครองและการศาลของทั้งสองประเทศในการประชุมระดับภูมิภาคและระดับโลกและการดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ ตามที่ทั้ง 2 ฝ่ายตกลงกัน ซึ่งศาลทั้ง 2 ประเทศได้มีการจัดกิจกรรมความร่วมมือระหว่างกันอย่างเป็นรูปธรรมเป็นลำดับ จนพัฒนามาเป็นโครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อเตรียมการจัดตั้งคณะศาลปกครองในศาลประชาชนสูงสุดแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีการเดินทางไปจัดทำแผนงานโครงการ ระยะเวลา 3 ปี ระหว่างวันที่ 18 - 21 มีนาคม 2558 และได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากกระทรวงการต่างประเทศของประเทศไทย
 
สำหรับการสัมมนาฯ ครั้งนี้ ได้ดำริขึ้นจากการที่ท่านประธานศาลปกครองสูงสุดและคณะได้เดินทางไปเยือน สปป.ลาว ตามคำเชิญของประธานศาลปกครองสูงสุด ระหว่างวันที่ 15 - 16 สิงหาคม 2559 และในโอกาสดังกล่าวได้รับการยืนยันจากประธานสภาแห่งชาติ (ท่านนางปานี ยาท่อตู้) ว่า สปป.ลาว มีนโยบานจะให้ตรากฎหมายที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2560 เพื่อให้จัดตั้งคณะศาลปกครองในศาลปกครองประชาชนสูงสุดให้เป็นผลสำเร็จในปี พ.ศ. 2561 คณะผู้บริหารศาลทั้ง 2 ประเทศจึงได้มีการประชุมหารือกันที่นครหลวงเวียงจันทน์ ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบให้จัดสัมมนาที่จังหวัดอุดรธานี รวม 3 ครั้ง ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2559 - มกราคม 2560 เพื่อเร่งรัดกระบวนการร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จให้ทันภายในปี พ.ศ. 2560
 
 
 
ที่มา :  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์