หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทยติดอันดับ 13 ผู้ส่งออกอาหารโลก ตั้งเป้าติด 1 ใน 5 ภายใน 20 ปี

16 ธันวาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 1998)

สถาบันอาหารเปิดเผย ประเทศไทยขยับขึ้นอันดับที่ 13 ผู้ส่งออกอาหารโลก พร้อมตั้งเป้าติด 1 ใน 5 ภายใน 20 ปี
 
นายณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ รองผู้อำนวยการสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยภาพรวมการส่งออกอาหารประจำปี 2559 ว่า จะมีมูลค่ารวม 9.72 แสนล้านบาท เติบโตร้อยละ 7 จากปีที่แล้ว โดยกุ้งมีอัตราการเติบโตสูงสุดเพิ่มขึ้นร้อยละ 22 จากปีที่แล้ว รองลงมา ได้แก่ น้ำผลไม้ สับปะรดกระป๋อง และไก่ ส่งผลให้ไทยมีขีดความสามารถทางการแข่งขันมากขึ้น และขยับเป็นผู้ส่งออกอาหารอันดับที่ 13 ของโลก จากอันดับที่ 15 ปีที่แล้ว และตั้งเป้าจะติด 5 อันดับแรกใน 20 ปีข้างหน้า
 
โดยตลาดกลุ่มประเทศ CLMV มีสัดส่วนการส่งออกมากสุดร้อยละ 15.2 นำหน้าตลาดญี่ปุ่นที่มีสัดส่วนส่งออกร้อยละ 13.9 รองลงมา ได้แก่ สหรัฐอเมริการ้อยละ 11.9 สำหรับปัจจัยบวกที่ส่งผลต่อภาคอุตสาหกรรมอาหารปี 2559 ได้แก่ การขยายตัวทางเศรษฐกิจ ภาวะเงินเฟ้อที่ยังอยู่ในระดับต่ำ เป็นผลกระตุ้นให้การบริโภคง่ายขึ้น การลงทุนขยายกำลังการผลิตของผู้ประกอบการรายใหญ่หลายสาขา เป็นต้น
 
สำหรับแนวโน้มการส่งออกอาหารไทยปี 2560 คาดว่าจะมีมูลค่าการส่งออก 1,050,000 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 8 จากปีนี้ โดยข้าวจะมีสัดส่วนการส่งออกสูงสุด รองลงมา ไก่ น้ำตาลทราย และกุ้ง ตามลำดับ เบื้องต้นคาดว่าปี 2560 ภาคการส่งออกอาหารจะมีปัจจัยสนับสนุน ได้แก่ ผลผลิตสินค้าเกษตรวัตถุดิบปีการผลิต 2559/60 ในแนวโน้มฟื้นตัว การบริโภคภาคครัวเรือนมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น การลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น จากการปรับรูปแบบการให้สิทธิประโยชน์นักลงทุนและภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นสินค้าประมงไทยมีแนวโน้มดีขึ้นหลังสหรัฐปรับไทยอยู่ระดับเทียร์ 2 watch list
 
ส่วนปัจจัยเสี่ยง คือ ความไม่แน่นอนด้านนโยบายของผู้นำคนใหม่สหรัฐ เศรษฐกิจยุโรปฟื้นตัวช้าจากปัญหาภาคธนาคารและเสถียรภาพสหภาพยุโรปหลังเลือกตั้งผู้นำคนใหม่ ตลอดจนเศรษฐกิจจีนยังชะลอตัว
 
 
 
ที่มา :  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์