หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทย ลาว และกัมพูชา เห็นชอบกับแผนปฏิบัติการแม่น้ำโขงปลอดภัยตอนล่าง เพื่อแก้ปัญหายาเสพติด

15 ธันวาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 1317)
 
เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 59 พลเอก นิวัตร มีนะโยธิน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม นายกุ จันสินา ประธานคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อตรวจตราและควบคุมยาเสพติด สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นายเกา คอนดารา รองประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกัมพูชา ร่วมกันแถลงข่าวภายหลังการประชุมระดับรัฐมนตรีว่าด้วยความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระหว่าง กัมพูชา ลาว และไทย ซึ่งจัดขึ้นที่โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
 
ที่ประชุมเห็นชอบกับแผนปฏิบัติการแม่น้ำโขงปลอดภัยตอนล่าง 3 ประเทศ ระยะเวลา 2 ปี คือ ปี 2560 - 2561 ระหว่างราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และราชอาณาจักรไทย ทั้ง 3 ประเทศ พร้อมที่จะผนึกกำลังการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการ เพื่อสกัดกั้นเคมีภัณฑ์และสารตั้งต้นที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดทั้งทางบกและทางน้ำ ภายใต้ 4 มาตรการสำคัญคือ มาตรการการปราบปราม มาตรการความร่วมมือพัฒนาหมู่บ้านคู่ขนาน มาตรการประสานงานโดยใช้กลไกสำนักงานประสานงานปราบปรามยาเสพติดชายแดน และมาตรการบริหารจัดการโครงการ
 
นอกจากนี้ ทั้ง 3 ประเทศ เห็นชอบและรับรองแผนปฏิบัติการดังกล่าวฯ โดยใช้งบประมาณของแต่ละประเทศดำเนินการ รวมทั้งจะร่วมกันพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ หน่วยงาน ที่จำเป็นต้องแสวงหาความร่วมมือและสนับสนุนจากประเทศที่มีศักยภาพด้วยการจัดทำแผนความต้องการเสนอต่อประเทศผู้ให้การสนับสนุนต่อไป
 
ข้อมูล สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์