หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
4 เมืองอาเซียน กับอันดับเมืองท่องเที่ยวระดับโลก

12 ธันวาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 2636)

โดย  สันติพจน์  กลับดี
 
 
เป็นประจำทุกปีที่นิตยสารท่องเที่ยวชื่อดังของโลกคือ Travel + Leisure ของสหรัฐอเมริกา ประกาศผล The World Best Award ในด้านต่าง ๆ ซึ่งนักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลกมักจะใช้ข้อมูลนี้ประกอบการตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งเป็นผลมาจากการสำรวจของนิตยสารนี้

The World Best Award 2016 ที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ http://www.travelandleisure.com/ ได้แสดงความเป็นที่สุดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวไว้หลายหมวดหมู่ เช่น โรงแรมที่ดีที่สุด 100 อันดับ (The 100 Best Hotel in the World), เมืองที่ดีที่สุด (The World Best Cities), เกาะที่ดีที่สุด (The World Best Islands) และอื่น ๆ ซึ่งแต่ละหมวดหมู่จะมีคำถามในการสำรวจเพื่อการจัดอันดับแตกต่างกันออกไป

อันดับเมืองที่ดีที่สุดของโลก 2016 ได้จากการสำรวจความคิดเห็นผู้อ่านนิตยสารดังกล่าวทั่วโลก (ทำการสำรวจในช่วงเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2015 ถึง กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2016 ที่ผ่านมา) โดยให้ตอบคำถามเกี่ยวกับสถานที่สำคัญ สถานที่ท่องเที่ยว วัฒนธรรม อาหารการกิน ความเป็นมิตรของผู้คน การซื้อสินค้า และอื่น ๆ แล้วนำมาจัดเรียงลำดับตามคะแนนที่ได้ ซึ่งผลเป็นดังนี้

อันดับ 1: Charleston, South Carolina (Score: 91.66)
อันดับ 2: Chiang Mai, Thailand (Score: 91.25)
อันดับ 3: San Miguel de Allende, Mexico (Score: 91.19)
อันดับ 4: Florence, Italy (Score: 89.85)
อันดับ 5: Luang Prabang, Laos (Score: 89.85)
อันดับ 6: Kyoto, Japan (Score: 89.75)
อันดับ 7: New Orleans, Louisiana (Score: 89.75)
อันดับ 8: Barcelona, Spain (Score: 89.60)
อันดับ 9: Savannah, Georgia (Score: 89.57)
อันดับ 10: Cape Town, South Africa (Score: 89.46)
อันดับ 11: Rome, Italy (Score: 89.22)
อันดับ 12: Beirut, Lebanon (Score: 89.00)
อันดับ 13: Siem Reap, Cambodia (Score: 88.961)
อันดับ 14: Bangkok, Thailand (Score: 88.96)
อันดับ 15: Cuzco, Peru (Score: 88.958)
 
จาก 15 อันดับของเมืองที่นักท่องเที่ยวเห็นว่าดีที่สุดของโลกประจำปี ค.ศ. 2016 จะเห็นว่ามีเมืองสำคัญของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน ถึง 4 เมือง ได้แก่ เชียงใหม่ (ไทย) หลวงพระบาง (ลาว) เสียมราฐ (กัมพูชา) และกรุงเทพมหานคร (ไทย) ตามลำดับ โดยเป็นเมืองของไทย 2 เมือง และยิ่งไปกว่านั้น เชียงใหม่ ยังได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองที่ดีที่สุดเป็นอันดับสองของโลกอีกด้วย
 
ผลจากการจัดอันดับในครั้งนี้จะมีส่วนช่วยให้นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกรู้จักและตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศอาเซียนมากขึ้น และจะส่งผลดีต่อธุรกิจท่องเที่ยวของทุกประเทศซึ่งเป็นที่ตั้งของทั้ง 4 เมืองของอาเซียนมากยิ่งขึ้น ทั้งผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยตรง เช่น สายการบิน การขนส่ง (ทางบก/ทางน้ำ) โรงแรม/รีสอร์ท ภัตตาคาร/ร้านอาหาร แหล่งจำหน่ายสินค้า/ของที่ระลึก รวมถึงผู้ประกอบธุรกิจต่อเนื่องจากธุรกิจท่องเที่ยวอีกจำนวนหนึ่ง

ในส่วนของอาเซียน ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวของแต่ละประเทศที่เกี่ยวข้องอาจจะใช้ข้อมูลนี้ในการกำหนดเส้นทางการท่องเที่ยวของทั้ง 4 เมืองดังกล่าว จากเมืองหนึ่งไปสู่อีกเมืองหนึ่ง จนครบทั้ง 4 เมืองใน 3 ประเทศ ให้สอดคล้องสัมพันธ์กันในหนึ่งรอบการเดินทาง เพื่อสร้างโอกาสในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรการท่องเที่ยวของแต่ละประเทศร่วมกันให้มากขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การแบ่งปันผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวระหว่างกันได้มากขึ้นตามไปด้วย
 
สำหรับประเทศไทย นอกจากต้องช่วยกันรักษาแหล่งท่องเที่ยว วัฒนธรรมที่ดีงาม อาหารสะอาดและมีรสชาติที่ดี การมีความเป็นมิตรต่อนักท่องเที่ยวต่างชาติ และการมีความซื่อสัตย์ในการประกอบกิจการร้านค้าต่าง ๆ แล้ว ยังต้องให้ความสำคัญกับการปรับปรุง/การจัดหาโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพ/มาตรฐานที่ดียิ่งขึ้น เช่น
- การขยายความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวของสนามบินต่าง ๆ
- การปรับปรุงถนนหนทางตามแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมทั้งสถานที่ท่องเที่ยวเดิมและแหล่งใหม่ ๆ
- การขยายโครงข่ายด้านการติดต่อสื่อสารให้ครอบคลุมพื้นที่ท่องเที่ยวให้ทั่วถึง
- การมีข้อกำหนดเกี่ยวกับมาตรฐานด้านความปลอดภัย ด้านความสะอาด ให้ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวปฏิบัติในระดับมาตรฐานสากล เช่น รถนำเที่ยว เรือนำเที่ยว ร้านอาหาร และอื่น ๆ
 
การปรับปรุงพัฒนาในด้านต่าง ๆ ดังกล่าว ประกอบกับการมีชื่อเสียงของเมืองท่องเที่ยวของไทย ตามผลการสำรวจข้างต้นจะมีส่วนสำคัญต่อการเพิ่มพูนรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติให้กับประเทศไทยอย่างต่อเนื่องยั่งยืนต่อไป
 
 
 
ส่วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ
กรมประชาสัมพันธ์

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์