หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ผู้บัญชาการทหารสูงสุดกองทัพมาเลเซียเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี

10 ธันวาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 1265)

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559 พลเอก ตัน สรี ดาโต๊ะ สรี (ดร.) ฮาจี ซูลกิฟลี บิน โมฮัมหมัด ซิน (General Tan Sri Dato’ Sri (Dr.) Haji Zulkifeli bin Mohd Zin) ผู้บัญชาการทหารสูงสุด กองทัพมาเลเซีย เข้าเยี่ยมคารวะ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการในฐานะ แขกของกองทัพไทย ณ ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล ภายหลังเสร็จสิ้นการหารือ สรุปสาระสำคัญการหารือดังนี้
 
นายกรัฐมนตรีและผู้บัญชาการทหารสูงสุดกองทัพมาเลเซีย กล่าวยินดีที่ได้พบปะกันในวันนี้ ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กล่าวแสดงความยินดีที่ผู้บัญชาการทหารสูงสุดมาเลเซียได้รับตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติของมาเลเซีย เชื่อว่าผู้บัญชาการทหารสูงสุดมาเลเซียจะรักษาความร่วมมือที่ใกล้ชิดกับไทยต่อไป โดยเฉพาะในการหารือเรื่องการแก้ไขสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายกรัฐมนตรียังได้ขอบคุณมาเลเซียที่มีบทบาทอย่างสร้างสรรค์และเป็นผู้อำนวยความสะดวกในกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รัฐบาลไทยยืนยันเจตนารมณ์ที่จะแก้ไขสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยสันติวิธีและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
 
โอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารสูงสุดกองทัพมาเลเซีย ยืนยันว่า มาเลเซียในฐานะผู้อำนวยความสะดวกการพูดคุยสันติสุขในชายแดนภาคใต้ พร้อมร่วมมือกับไทยในการแก้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยปัจจุบันทั้งสองฝ่ายได้จัดตั้งคณะกรรมการร่วมไทย-มาเลเซีย ประกอบไปด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ อาทิ หน่วยงานความมั่นคง ตำรวจ กระทรวงการต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งนอกจากแก้ไขปัญหาทางด้านความมั่นคงแล้ว ยังได้ขยายไปสู่ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอีกด้วย ระหว่างการสนทนา นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในระดับนโยบายมีการทำงานกันอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปในทิศทางเดียวกันมากขึ้น ซึ่งผู้บัญชาการทหารสูงสุดกองทัพมาเลเซียได้ยืนยันที่จะทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกันกับพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะผู้มีประสบการณ์ในการทำงานด้านความมั่นคง และเล็งเห็นความสำคัญในการแก้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยิ่งมาโดยตลอด
 
 
 
ที่มา :  www.thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์