หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
C ASEAN จับตานโยบายประธานาธิบดีใหม่สหรัฐกับผลกระทบต่ออาเซียน

9 ธันวาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 1361)

C ASEAN จัดเสวนาหัวข้ออาเซียนกับนโยบายประธานาธิบดีใหม่สหรัฐ C ASEAN จัดงานเสวนา C ASEAN Forum (CAF) ในหัวข้อ ASEAN and TRUMP’s Policy เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 59 ที่ผ่านมา ณ ชั้น 10 อาคารไซเบอร์เวิลด์ ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ โดยการเสวนาแบ่งออกเป็น 2 ช่วงซึ่งเกี่ยวกับอาเซียนกับนโยบายของ นายโดนัล ทรัมป์ (Mr. Donald Trump) ประธานาธิบดีคนใหม่ของประเทศสหรัฐอเมริกาที่เพิ่งจะได้รับชัยชนะจากการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
 
ก่อนเริ่มการเสวนา นาย Nguyen Tat Thanh เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทย บรรยายพิเศษหัวข้อ ความสัมพันธ์อาเซียน – สหรัฐ หลังจากการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 2016 เห็นว่า การกำหนดนโยบายจะต้องปรับให้เข้ากับความจริง สหรัฐอเมริกาและอาเซียนมีความสัมพันธ์กันอย่างยาวนานทั้งทวิภาคีและพหุภาคี การที่นายโดนัล ทรัมป์ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งทำให้หลายฝ่ายเกิดการวิตกกังวลว่าอาจจะมีผลกระทบต่อความสัมพันธ์อาเซียน – สหรัฐ อย่างไรก็ตามสหรัฐอเมริกาก็ไม่อาจมองข้ามหรือละเลยความสัมพันธ์กับอาเซียนได้เนื่องจากอาเซียนมีความสำคัญกับสหรัฐอเมริกาในหลายด้าน เช่น การคู่ค้าอันดับ 4 ของสหรัฐอเมริกา และมีข้อตกลงและกรอบความร่วมมือแบบพหุภาคีอยู่เป็นจำนวนมาก เวียดนามยังคงเดินหน้าเสริมความสัมพันธ์กับสหรัฐให้เข้มแข็งมากขึ้น แต่หากต้องเตรียมพร้อมสำหรับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
 
ในช่วงแรกเป็นการเสวนาเกี่ยวกับมุมมองต่อนโยบายอาเซียนของนายโดนัล ทรัมป์ โดยมีการพูดคุยถึงประเด็นที่สหรัฐจะลดความร่วมมือและข้อตกลงทางเศรษฐกิจแบบพหุพาคี ได้แก่ TPP เป็นต้น และหันไปทำความตกลงแบบทวิภาคีแทน ซึ่งอาจจะไม่เหมาะกับเศรษฐกิจยุคนี้เพราะประเทศส่วนใหญ่ดำเนินนโยบายการค้าแบบพหุพาคี นอกจากนี้ การที่สหรัฐไม่ต้องการจะเป็นผู้นำในเอเชียอาจจะส่งผลดีต่อภูมิภาคเอเชียในทางใดทางหนึ่ง
 
สำหรับการเสวนาหัวข้อ อาเซียนควรจะกังวลหรือไม่กับนโยบายของทรัมป์ ผู้ร่วมเสวนามีความเห็นหลากหลายแต่ไม่กังวลกับนโยบายของรัฐบาลใหม่สหรัฐ โดยมองว่าสหรัฐจะยังคงมีอิทธิพลในเอเชีย แต่จีนและญี่ปุ่นจะมีบทบาทมากขึ้น ขณะที่เมียนมามีแนวโน้นจะได้รับประโยชน์เนื่องจากอยู่บนจุดยุทธศาสตร์ที่เป็นจุดเชื่อมระหว่างเอเชียใต้ อาเซียน และจีน
 
ส่วนอาเซียน กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์