หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง เข้าร่วมการประชุม “ASEAN TELMIN 16” ที่ประเทศบรูไน

7 ธันวาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 1301)

เมื่อวันที่ 25 – 26 พฤศจิกายน 2559 พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) พร้อมคณะ เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 16 หรือ ‘ASEAN TELMIN 16’ ณ กรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน ประเทศบรูไนดารุสซาลาม ซึ่งการประชุมฯ ดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองและวิสัยทัศน์การพัฒนาไอซีทีในประชาคมอาเซียน รวมถึงการกำหนดแนวทางการดำเนินการที่สำคัญในภูมิภาค ได้แก่ ยุทธศาสตร์ และกลไกความร่วมมือด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ในเชิงกว้างและเชิงลึก ตามข้อเสนอของสภาปฏิบัติการอาเซียนด้านความมั่นคงปลอดภัยบนเครือข่าย (ANSAC) ที่มีประเทศไทยเป็นประธาน โดยการรับรองเอกสารเชิงนโยบายที่สำคัญ คือ ปฏิญญาบรูไน ดารุสซาลาม ที่มุ่งเน้นการขับเคลื่อนข้อริเริ่มต่าง ๆ ภายใต้แผนแม่บทไอซีทีอาเซียน หรือ AIM 2020 ให้เป็นไปตามแผน
 
นอกจากนั้น ในระหว่างการประชุม รองนายกฯ ได้ร่วมหารือในระดับทวิภาคีกับรัฐมนตรีจากสิงคโปร์ และ สปป.ลาว โดยมีประเด็นการหารือ อาทิ ด้าน Cybersecurity e-Commerce โดยเฉพาะในกลุ่ม SMEs Tech-Start up การเชื่อมโยงสารสนเทศ (Connectivity) การวางโครงข่ายโทรคมนาคมไฟเบอร์ออปติค (Fiber Optic) ระหว่างไทย - สปป.ลาว – จีน ตลอดจนมีการมอบรางวัล ASEAN ICT Award 2016 ซึ่งเป็นรางวัลผลงานนวัตกรรมด้านไอซีทีในภูมิภาคอาเซียน ทั้งนี้ ประเทศไทยได้รับรางวัลผลงานนวัตกรรมด้านไอซีที จำนวน 7 รางวัล
 
 
 
ที่มา :  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี)

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์