หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นำผู้แทนไตรภาคีประชุม APRM ครั้งที่ 16

5 ธันวาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 1124)

พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นำคณะผู้แทนนายจ้างและลูกจ้างไปประชุมระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 16 (Asia and Pacific Regional Meeting: APRM) ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ที่บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 5 - 9 ธันวาคม 2559 โดยมี 32 ประเทศในเอเชีย รวมทั้งออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เข้าร่วมประชุมด้วย
 
การประชุม APRM เป็นการแสวงหาความร่วมมือของไตรภาคีในการทำงานที่มีคุณค่า ลดความเหลื่อมล้ำ รักษาสิ่งแวดล้อม นำความสุขมาสู่สังคม ซึ่งในพิธีเปิดการประชุมในวันที่ 6 ธันวาคม 2559 Mr. Joko Widodo ประธานาธิบดีอินโดนีเซียจะมาเป็นประธานเปิด และในวันที่ 7 ธันวาคม 2559 พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน จะได้กล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุม โดยสาระสำคัญจะเน้นการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนและแนวทางการพัฒนาของไทยตามยุทธศาสตร์ 20 ปี รวมทั้งความร่วมมือของไทยกับกลุ่มประเทศ CLMV ในด้านการย้ายแรงงาน เป็นต้น นอกจากร่วมประชุม APRM แล้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานจะได้พบหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและการจ้างงานของเกาหลี รวมทั้งประเทศอื่น ๆ อีกด้วย
 
การร่วมประชุมของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในครั้งนี้จะได้ประโยชน์ทั้งการสร้างความเข้าใจและการรับรู้ในระดับสากลให้เห็นถึงความจริงใจและการปฏิบัติอย่างเข้มแข็งของไทยในการยกระดับมาตรฐานด้านแรงงานให้เป็นสากล และร่วมกับทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและภูมิภาคเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
 
 
 
ที่มา :  กระทรวงแรงงาน

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์