หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทยคว้ารางวัลชนะเลิศ ข้าวดีเด่นของโลกในงาน The World Rice Conference ปีนี้

2 ธันวาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 1408)

ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยไทยคว้ารางวัลชนะเลิศ ข้าวดีเด่นของโลกในงาน The World Rice Conference เชื่อว่าจะเป็นสัญญาณที่ดีของวงการข้าวหอมมะลิไทยในปีนี้
 
นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยเตรียมที่จะจัดงานแสดงความยินดีภายหลังข้าวหอมมะลิไทยได้รับรางวัลชนะเลิศ ข้าวดีเด่นของโลกในงาน The World Rice Conference ที่จังหวัดเชียงใหม่ในวันที่ 8 ธันวาคมนี้ ที่โรงแรมสุโขทัย กรุงเทพมหานคร ซึ่งรางวัลดังกล่าวจะเป็นการประกาศเกียรติคุณของข้าวหอมมะลิไทยและถือเป็นความโชคดีของประเทศไทย อีกทั้งเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับข้าวหอมมะลิและวงการข้าวไทยในปีนี้ สำหรับงานดังกล่าวจะเชิญผู้นำเข้าข้าวรายสำคัญจากไทยเข้าร่วมงานด้วย อาทิ จีน ฮ่องกง สหรัฐอเมริกา ยุโรป (บางประเทศ) อินโดนีเซีย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ รวมถึงเอกอัครราชทูตประเทศต่างๆ ประจำประเทศไทย กลุ่มเกษตรกรและผู้นำเกษตรกร ตลอดจนห่วงโซ่ของธุรกิจวงการข้าวทั้งโรงสี ยุ้ง และผู้ส่งออก
 
ด้านนายเจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า จะเป็นการตอกย้ำว่าข้าวหอมมะลิไทยเป็นข้าวหอมมะลิที่ดีที่สุดในโลก และเป็นสิ่งที่ไทยควรจะภาคภูมิใจ เชื่อว่าจากการที่ไทยมีข้าวหอมมะลิไทยได้รับรางวัลชนะเลิศจะทำให้ดึงความเชื่อมั่นกลับมา และทำให้มีคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้น
 
 
ข้อมูล  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์