หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
เอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ มอบเงินสนับสนุนแก่ภาควิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์

1 ธันวาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 1093)

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 นายธงชัย ชาสวัสดิ์ เอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ มอบเงินสนับสนุนประจำปีแก่ภาควิชาภาษาไทย ศูนย์การศึกษาภาษา มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของภาควิชาฯ ซึ่งมีส่วนช่วยเผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมไทยในสิงคโปร์ โดยมีนางสาวศศิวิมล คล้ายคลึง หัวหน้าภาควิชาภาษาไทยและอาจารย์อาวุโส พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร. ฐิติมา สุทธิวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาภาษา เป็นตัวแทนรับมอบ และมีนายชัยรัตน์ ศิริวัฒน์ อัครราชทูต เข้าร่วมด้วย
 
 
 
ที่มา :  กระทรวงการต่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์