หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
รมว.ยุติธรรม เปิดตัวคู่มือสำหรับผู้สอนเรื่องการให้บริการชุมชน สำหรับผู้ใช้ยาเสพติดฯ ของ UNODC

30 พฤศจิกายน 2016 (จำนวนคนอ่าน 1290)

พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดตัวหนังสือ "คู่มือสำหรับผู้สอนเรื่องการให้บริการชุมชน สำหรับผู้ใช้ยาเสพติดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้"
 
วันนี้ (30 พ.ย.59) พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดตัวหนังสือ "คู่มือสำหรับผู้สอนเรื่องการให้บริการชุมชน สำหรับผู้ใช้ยาเสพติดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้" โดยคู่มือดังกล่าวสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Office on Drug and Crime : UNODC) จัดทำขึ้นเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการดูแลผู้ใช้ยาเสพติดของผู้ปฏิบัติงานระดับชุมชน และสนับสนุนภาครัฐในการขยายการดูแลรักษาโดยชุมชนให้เป็นทางเลือกในการดูแลผู้ใช้ยาเสพติดในการคุมขัง รวมถึงส่งเสริมการดำเนินนโยบายเกี่ยวกับยาเสพติดโดยใช้ระบบการสาธารณสุขเป็นศูนย์การในการแก้ไข โดยมี พลเอก นิวัตร มีนะโยธิน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม Mr.Jeremy Douglas ผู้แทนประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก สำนักงาน UNODC พร้อมด้วยผู้แทนจากกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ตลอดจนผู้แทนหน่วยงานองค์ระหว่างประเทศ เข้าร่วมฯ ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต สุขุมวิท
 
 
 
ที่มา :  กระทรวงยุติธรรม

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์