หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

คลังภาพ
คณะสื่อมวลชนและเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐเกาหลีเยือนประเทศไทย

30 พฤศจิกายน 2016 (จำนวนคนอ่าน 1923)

โครงการแลกเปลี่ยนการเยือนสื่อมวลชนอาเซียนและสาธารณรัฐเกาหลี ประจำปี 2559 ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้คณะอนุกรรมการอาเซียนด้านสนเทศ (ASEAN-COCI Sub-Committee on Information : SCI) ในโครงการความร่วมมืออาเซียนบวกสาม (อาเซียน-เกาหลี) เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดีตลอดจนเรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตระหว่างประชาชนอาเซียนและสาธารณรัฐเกาหลีผ่านโครงการแลกเปลี่ยนครั้งนี้ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสาธารณรัฐเกาหลี ในหัวข้อเกี่ยวกับการเมืองและความมั่นคงของประชาคมอาเซียน ตั้งแต่วันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2559 ณ กรุงเทพฯ
 
 
 
 
ส่วนอาเซียน กรมประชาสัมพันธ์
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์