หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ข้อมูลสำหรับผู้สื่อข่าวต่างประเทศในการทำข่าวการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปกอย่างไม่เป็นทางการ ณ กรุงฮานอย

30 พฤศจิกายน 2016 (จำนวนคนอ่าน 1326)

ตามที่ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปกอย่างไม่เป็นทางการ (APEC 2017 Informal SOM) ณ กรุงฮานอย ระหว่างวันที่ 8 – 9 ธันวาคม 2559 นั้น กระทรวงการต่างประเทศขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลการลงทะเบียนสำหรับสื่อมวลชนที่ต้องการเดินทางไปรายงานข่าวการประชุมดังกล่าว ตามที่ได้รับแจ้งจากกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ดังนี้
 
1. การลงทะเบียน
1.1 เปิดลงทะเบียนสื่อมวลชนต่างประเทศตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2559
1.2 ผู้สื่อข่าวสามารถลงทะเบียนออนไลน์โดยตรงที่ http://www.apec2017.vn 1.3 เอกสารที่ใช้ประกอบการลงทะเบียน ได้แก่ (1) รูปถ่ายดิจิตอล และ (2) สำเนาหนังสือเดินทางที่มีอายุเกิน 6 เดือน ซึ่งจะต้องดำเนินการอัพโหลดระหว่างการลงทะเบียนออนไลน์
 
2. การตรวจลงตรา
ผู้สื่อข่าวที่ถือหนังสือเดินทางประเทศไทย (ทั้งหนังสือเดินทางธรรมดาและราชการ) สามารถเดินทางเข้าเวียดนามได้โดยไม่ต้องขอรับการตรวจลงตรา ทั้งนี้ สามารถพำนักอยู่ในเวียดนามได้ 30 วันนับแต่วันที่เดินทางถึง
 
3. การรับบัตรประจำตัว (Press ID)
ทางการเวียดนามจะแจ้งกำหนดวัน เวลา และสถานที่เพื่อรับบัตรประจำตัว (Press ID) ภายหลังปิดระบบลงทะเบียนออนไลน์ บนเว็บไซต์ http://www.apec2017.vn
 
4. รายละเอียดอื่น ๆ
4.1 ศูนย์ประสานงานสื่อมวลชน ตั้งอยู่ที่ National Convention Center (NCC), My Dinh, Tu Liem, Ha Noi
4.2 การแต่งกายระหว่างเข้าร่วมทำข่าวการประชุม คือลำลองสุภาพ (Smart Casual)
 
ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถสืบค้นข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ http://www.apec2017.vn หรือติดต่อสอบถามข้อมูลโดยตรงได้ที่
Press and Information Department,
Ministry of Foreign Affairs of the Socialist Republic of Viet Nam,
7 Chu Van An Street, Ba Dinh district, Ha Noi
อีเมล์ media@apec2017.vn
โทร +84-4-3799-3449
โทรสาร +84-4-3823-4137
 
 
 
ที่มา :  กระทรวงการต่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์