หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
กระทรวงการต่างประเทศ จัดเสวนา “อาเซียน ประชาคมแห่งความครอบคลุมและเข้าถึง”

29 พฤศจิกายน 2016 (จำนวนคนอ่าน 1527)

กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล และศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (Asia-Pacific Development Center on Disability: APCD) จะร่วมกันจัดงานเสวนาหัวข้อ "อาเซียน ประชาคมแห่งความครอบคลุมและเข้าถึง” ในวันที่ 3 ธันวาคม 2559 เวลา 16.30 – 18.00 น. ณ ฮอลล์ 6 อิมแพค เมืองทองธานี เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการด้านคนพิการและผู้สูงอายุภายใต้ประชาคมอาเซียน
 
วิทยากรของงานเสวนาฯ ได้แก่ นายจักรกฤษณ์ ศรีวลี อธิบดีกรมอาเซียน ดร.เสรี นนทสูติ ผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน นายคริสโตเฟอร์ เบญจกุล Asia Pacific Center for Disabilities (APCD) และนางสาววันทนีย์ พันธชาติ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส สถาบันเทคโนโลยีเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ สวทช.
 
งานเสวนาดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของงานมหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 1 (Thailand Friendly Design Expo 2016) ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2559 ณ อิมแพค เมืองทองธานี งานมหกรรมฯ มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงและความเอื้ออำนวยต่อการดำรงชีวิตของทุกกลุ่มคน เช่น คนพิการ ผู้สูงอายุ และเด็ก กิจกรรมในงานมหกรรมฯ ประกอบด้วย การจัดเสวนา การจัดแสดงผลงานทางนวัตกรรมและเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านอารยสถาปัตย์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล การจัดหางานให้กับผู้พิการ และการเจรจาธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมอารยสถาปัตย์ กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการเสวนาหัวข้อ "อาเซียน ประชาคมแห่งความครอบคลุมและเข้าถึง” ในวันและเวลาข้างต้น โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 
 
 
ที่มา :  กระทรวงการต่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์