หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
การสัมมนาหอการค้าไทย ระดมความคิดและสรุปโอกาสการลงทุนไทยในกลุ่มประเทศ CLMV

28 พฤศจิกายน 2016 (จำนวนคนอ่าน 1520)

การประชุมแบ่งกลุ่มงานสัมมนาหอการค้าไทย ครั้งที่ 34 ระดมความคิดและสรุปโอกาสการลงทุนไทยในกลุ่มประเทศ CLMV
 
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2559 งานสัมมนาหอการค้าไทย ครั้งที่ 34 ที่โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีการสัมมนาของกลุ่มการเชื่อมโยงธุรกิจในภูมิภาค CLMVT+1 โดยมีนายสนั่น อังอุบลกุล หัวหน้าทีมภาคเอกชนคณะกรรมการสานพลังประชารัฐ การส่งออกและส่งเสริมการลงทุนในต่างประเทศ (D4) โดยตลาดในกลุ่มประเทศ CLMV มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีค่าแรงในประเทศในระดับต่ำ และประชากรวัยแรงงานมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น กลุ่ม CLMV ยังได้รับสิทธิพิเศษทางการค้าและมีทรัพยากรธรรมชาติจำนวนมาก โดยประเทศไทยมีสัดส่วนในการลงทุนในกลุ่มประเทศ CLMV ถึงร้อยละ 30.5 ของการลงทุนต่างประเทศ แหล่งการนำเข้าทรัพยากรธรรมชาติถึงร้อยละ 6 ซึ่งเป็นก๊าซธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่
 
โดยแบ่งโอกาสการเข้าไปลงทุนของนักลงทุนไทยเป็นรายประเทศ
กัมพูชา คือ การเกษตร แปรรูปอาหาร เครื่องดื่ม เสื้อผ้า วัสดุก่อสร้าง ปศุสัตว์ ผลิตกระแสไฟฟ้า โดยปัจจุบันมีการนำเข้าสินค้าและบริการจากไทยคิดเป็นร้อยละ 30
ลาว ควรเน้นการอำนวยความสะดวกการค้าชายแดน รวมไปถึงการกระจายสินค้าข้ามต่อไปยังประเทศอื่น ๆ โดยปัจจุบันมีการนำเข้าสินค้าและบริการจากไทยคิดเป็นร้อยละ 56
เมียนมา การลงทุนด้านอุตสาหกรรมต่าง ๆ อาทิ สิ่งทอ สินค้าอุปโภคบริโภค การประมง ท่องเที่ยว และธุรกิจบริการ เป็นต้น โดยปัจจุบันมีการนำเข้าสินค้าและบริการจากไทยคิดเป็นร้อยละ 20
เวียดนาม มีศักยภาพในการทำตลาดสินค้า อาทิ อุปกรณ์ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์และอะไหล่ วัสดุก่อสร้าง เครื่องสำอาง และธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีและเทคนิคขั้นสูง โดยปัจจุบันมีการนำเข้าสินค้าและบริการจากไทยคิดร้อยละ 50
 
ทั้งนี้ ยังมีการประชุมอีก 2 กลุ่ม คือ กลุ่มองค์กรที่ประสบผลสำเร็จในสภาวะเศรษฐกิจยุคใหม่ และกลุ่มการสร้างเศรษฐกิจจากวัฒนธรรม
 
 
 
ที่มา :  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์