หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
จีน-เมียนมา จัดการหารือความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน

28 พฤศจิกายน 2016 (จำนวนคนอ่าน 1224)

จีนและเมียนมาจัดการหารือว่าด้วยการทูตและกลาโหม2+2 เป็นครั้งแรกที่กรุงเนปิดอว์ เมืองหลวงของเมียนมา (26พ.ย.59) โดยผู้แทนทั้งสองฝ่ายได้เห็นพ้องกันว่า จีนและเมียนมาเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีไมตรีจิตรต่อกัน และความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์แบบเบ็ดเสร็จกำลังพัฒนาด้วยดี นอกจากนี้ยังได้ตกลงบนพื้นฐานของผลประโยชน์สองประเทศ เพื่อคงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงตามแนวชายแดนจีน-เมียนมา ตลอดจนจัดการในกรณีฉุกเฉินอย่างเหมาะสม ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองและพัฒนาพื้นที่ชายแดน นอกจากนี้จีนยังได้เรียกร้องให้ฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องทำงานร่วมกัน เพื่อยุติสถานการณ์ตึงเครียดทางภาคเหนือของเมียนมา รวมถึงฟื้นฟูสันติภาพและความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนจีน-เมียนมาด้วย
 
 
ข้อมูล  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์