หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
หอการค้าไทย เดินหน้านโยบายไทยแลนด์ 4.0 ร่วมผลักดันเศรษฐกิจไทยปีหน้า (2560) เชื่อว่า GDP จะเติบโตถึงร้อยละ 4

28 พฤศจิกายน 2016 (จำนวนคนอ่าน 1441)

หอการค้าไทย ประกาศเดินหน้าในการเตรียมพร้อมกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ร่วมผลักดันเศรษฐกิจไทยปีหน้า (2560) เชื่อว่า GDP จะเติบโตถึงร้อยละ 4
 
นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการหอการค้าไทย เปิดเผย ถึงภาพรวมการจัดงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศครั้งที่ 34 ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ว่า ในปีนี้ใช้แนวคิดในการสัมมนาคือ"นวัตกรรมทำจริง สู่ประเทศไทย 4.0" โดยหอการค้าไทย ได้ประกาศ "ปฏิญญาอยุธยา" โดยได้ข้อสรุปร่วมกันในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ซึ่งหอการค้าฯจะร่วมมือตามแนวทางประชารัฐของรัฐบาลร่วมกับภาคส่วนต่างๆ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนพร้อมจะสนับสนุนภาครัฐในการขับเคลื่อนประเทศไทย ตามนโยบาย Thailand 4.0 และจะนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนากระบวนการทางธุรกิจไปสู่การค้าและบริการ 4.0 ซึ่งเป็นการค้าและบริการบนระบบอัจฉริยะ (Smart Platform) ทั้งนี้ คาดการณ์ว่าการดำเนินการดังกล่าวจะช่วยผลักดันให้มูลค่าการค้าและบริการของประเทศไทยเพิ่มขึ้นจากเดิมอีกปีละ 50,000 ถึง 100,000 ล้านบาท หรือช่วยให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่าปีละ 0.4 ถึง 0.7 ซึ่งจะช่วยประกันให้เศรษฐกิจไทย (GDP) ในปี 2560 เติบโตที่ระดับ 4.0
 
 
ข้อมูล สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์