หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
สื่อมวลชนเกาหลีฯ ศึกษาการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

27 พฤศจิกายน 2016 (จำนวนคนอ่าน 1509)

คณะสื่อมวลชนเกาหลีฯ ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมธานี กรุงเทพฯ (25พ.ย.59) เวลา 14.30 น.
 
พล.ต.ต.อภิชาติ สุริบุญญา ผู้บังคับการกองการต่างประเทศ ผู้ดูแลศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ บรรยายสรุปภารกิจและสัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนเกาหลีฯ ถึงภารกิจของศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ ว่าวัตถุประสงค์หลักของการจัดตั้งศูนย์ฯ คือ 1.เพื่อจัดเก็บรวบรวมข้อมูลอาชญากรรมภายในประเทศที่อาจเกี่ยวโยงกับอาชญากรรมข้ามชาติ จากหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติเข้ามาไว้ด้วยกันอย่างมีระบบ 2.วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับจากการจัดเก็บรวบรวม เพื่อให้ทราบถึงทิศทางและแนวโน้มของอาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตและเพื่อให้ทราบถึงทิศทางการบริหารจัดการสืบสวนในคดีสำคัญต่างๆ
 
โดยเฉพาะสถานการณ์อาชญากรรมข้ามชาติในปัจจุบันได้มีการพัฒนา ก้าวหน้าไปตามเทคโนโลยี ตามความเป็นโลกาภิวัตน์ที่อำนวยความสะดวกในการเดินทางไปมาหาสู่ การเดินทางข้ามไปประเทศต่างๆ จากอีกซีกโลกหนึ่งไปอีกซีกโลกหนึ่ง ได้ในเวลาเพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมง การสื่อสารที่รวดเร็ว การส่งผ่านข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตซึ่งในปี 2018 จะมีการทดลองใช้ระบบการสื่อสารแบบ 5G ขึ้น ยิ่งทำให้การสื่อสารส่งผ่านข้อมูลไม่ว่าจะในรูปแบบใด ภาพ ข้อความ วิดีโอ ภาพยนตร์ อื่นๆ อีกมากมาย จะใช้เวลาเพียงแค่เสี้ยววินาทีเท่านั้น ซึ่งทำให้เกิดอาชญากรรมในรูปแบบใหม่ ๆ ตามมาจากการพัฒนาเหล่านี้ด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็น อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ อาชญากรรมทางด้านเศรษฐกิจ การฉ้อโกงข้ามชาติ หรือแม้แต่กระทั่งอาจจะมีการประดิษฐ์อุปกรณ์ที่ทันสมัยเพื่อก่ออาชญากรรมแทนมนุษย์
 
ดังนั้น การดำเนินการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเกี่ยวกับอาชญากรรมข้ามชาติ แนวทางการปฏิบัติในปัจจุบันจึงเป็นการแสวงหาความร่วมมือกับประเทศต่างๆ ทั้งอาเซียนและนอกภูมิภาค เพราะอาชญากรรมข้ามชาตินั้น ไม่ได้เกิดขึ้นหรือมีผลกระทบเพียงประเทศใดประเทศหนึ่ง แต่ส่งผลกระทบต่อหลายประเทศ ดังนั้น การแสวงหาความร่วมมือร่วมและสร้างพันธมิตรจึงจำเป็นอย่างยิ่ง ส่วนในระดับภูมิภาคสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็เป็นสมาชิกตำรวจอาเซียน ซึ่งมีการประชุมกันทุกปี เพื่อป้องกันอาชญากรรมที่ส่งผลร้ายต่อภูมิภาค
 
ทางสื่อมวลชนเกาหลีฯ ให้ความสนใจกับประเด็นการป้องกันปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติของไทย แนวทางการปฏิบัติ วิธีการปฏิบัติงาน ระบบปฏิบัติการโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยของไทย
 
 
ส่วนอาเซียน กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์