หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
สื่อมวลชนเกาหลีฯ ศึกษาดูงานศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนและเยี่ยมชมพระที่นั่งอนันตสมาคม

27 พฤศจิกายน 2016 (จำนวนคนอ่าน 1446)

สื่อมวลชนเกาหลีฯ ศึกษาดูงานศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ซอยดำเนินกลางใต้ ถนนราชดำเนิน แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ (25พ.ย.59) เวลา 09.30 น.
 
เจ้าหน้าที่ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนนำสื่อมวลชนเกาหลีฯ ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนซึ่งเปรียบเสมือนแหล่งเรียนรู้ ทางด้านวัฒนธรรมไทยและอาเซียน นำเสนออัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงรากเหง้าทางวัฒนธรรมร่วมกัน จากประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาของผู้คน ที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยใช้เทคโนโลยีอันทันสมัยด้วยระบบมัลติมีเดียทำให้ได้รับความเพลิดเพลิน สนุกสนานในการรับชม รับฟังข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นการดูวีดิทัศน์ข้อมูลประเทศสมาชิกอาเซียนจากการเปิดประตูไม้ การถือจานให้ตรงกับจุดแสดงภาพอาหารประจำชาติ การยืนหน้าจอโปรเจคเตอร์เพื่อเปลี่ยนชุดแต่งกายของประเทศสมาชิก
 
เวลา 11.00 น. สื่อมวลชนเกาหลีฯ เข้าเยี่ยมชมพระที่นั่งอนันตสมาคมและนิทรรศการถาวรศิลป์แผ่นดิน ถนนราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ พระที่นั่งอนันตสมาคม เป็นอาคารหินอ่อนแบบโดมคลาสสิกโรมัน ผสานศิลปะอิตาเลียนเรอเนอซองส์ และแบบนีโอคลาสสิก แต่เดิมใช้เป็นที่ประกอบ พระราชพิธีรัฐพิธีต่างๆ และเคยเป็นที่ประชุมรัฐสภา ภายหลังย้ายการประชุมมายังรัฐสภาใหม่ ซึ่งได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนเกาหลีฯ เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะภาพติดฝาผนังขนาดใหญ่ที่ถักจากใจไหม และความสวยงามไม่ว่าจะเป็นภาพฝาผนังของตัวอาคาร รูปปั้น ภาพถ่าย รวมถึงงานประดิษฐ์ที่วิจิตรด้วยฝีมือการช่างไทยในแบบต่างๆ
 
 
 
ส่วนอาเซียน  กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์