หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
สื่อมวลชนเกาหลีฯ รับฟังบรรยายสรุปความสัมพันธ์อาเซียน-เกาหลี

25 พฤศจิกายน 2016 (จำนวนคนอ่าน 1612)

(24พ.ย.59) เวลา 14..00 น. คณะสื่อมวลชนเกาหลีฯ รับฟังบรรยายสรุปและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับภารกิจความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบของประชาคมอาเซียนและเกาหลี ณ กระทรวงการต่างประเทศ
 
นายมงคล วิศิษฎ์สตัมภ์ ผู้อำนวยการกองความสัมพันธ์กับคู่เจรจาและองค์กรระหว่างประเทศ กรมอาเซียน ได้บรรยายสรุปและให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเกาหลีฯ ถึงการดำเนินงานและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา ให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาลภายใต้กรอบความร่วมมือของอาเซียนในด้านต่างๆ และในกรอบความร่วมมือด้านความมั่นคงอาเซียน-เกาหลี ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและวัฒนธรรม
 
โดยเฉพาะรัฐบาลเกาหลีได้ให้ความช่วยเหลือทางด้านวิชาการ เทคโนโลยี การพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่เป็นจุดแข็งเกาหลี การให้ทุนการศึกษาแก่ประเทศสมาชิกประเทศละ 3 คน การสนับสนุนด้านงบประมาณเพื่อลดช่องว่าการพัฒนาระหว่างอาเซียนเก่ากับอาเซียนใหม่ การอนุรักษ์ป่าไม้ การจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ อาชญากรรมข้ามชาติ การจัดการด้านภัยพิบัติ ซึ่งเกาหลีได้มีการร่วมประชุมและฝึกซ้อมการบรรเทาภัยพิบัติกับไทยเมื่อเดือนมกราคม 2556
 
สื่อมวลชนเกาหลีฯ ได้ให้ความสนใจนโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทยที่สอดคล้องกับนโยบาย SDG ของสหประชาชาติ โดยมีประเทศไทยเป็นประเทศผู้ประสานงานหลักในกรอบอาเซียน ซึ่งสอดรับกับการให้ความช่วยเหลือจากเกาหลีในการอนุรักษ์ป่าไม้ การจัดการน้ำ อีกทั้งให้ความสนใจกับนโยบายด้านเศรษฐกิจกับอาเซียนซึ่งเกาหลีเป็นคู่ค้าที่สำคัญของอาเซียนอันดับ 5 และอาเซียนเป็นคู่ค้าของเกาหลีอันดับ 2 รองจากจีน
 
 
ส่วนอาเซียน กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์