หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
พม. ส่งคณะเยาวชนในโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2559

22 พฤศจิกายน 2016 (จำนวนคนอ่าน 1222)

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 ที่ท่าเรือกรุงเทพ (ท่า โอ.บี.) เขตคลองเตย กรุงเทพฯ นางนภา เศรษฐกร รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีส่งคณะเยาวชนโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2559 จำนวน 330 คน จากประเทศญี่ปุ่น ประเทศไทย และ 9 ประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทั้งสิ้น 11 ประเทศ เดินทางออกจากประเทศไทยด้วยเรือนิปปอนมารูไปยังประเทศสิงคโปร์ เพื่อทำกิจกรรมต่อเนื่องตามโครงการฯ
 
นางนภา กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 4 วันที่ผ่านมา คณะเยาวชนโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2559 ประกอบด้วยผู้แทนเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการจาก 10 ประเทศ ๆ ละ 29 คน ได้แก่ ประเทศไทย และสมาชิกอาเซียน 9 ประเทศ คือ ประเทศบรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว เมียนมา มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และเวียดนาม รวมทั้งผู้แทนเยาวชนประเทศญี่ปุ่น จำนวน 40 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 330 คน ได้แวะเยือนประเทศไทยด้วยเรือนิปปอนมารู ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเยาวชนทุกคนจะได้รับประสบการณ์อันน่าจดจำ และมีความสุขกับการพำนักอยู่ ณ ประเทศไทย ที่มีการสั่งสมประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ดั้งเดิมที่มีความงดงามไว้ได้อย่างดี ในขณะเดียวกัน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เปิดรับและผสมผสานความหลากหลายทางวัฒนธรรมอย่างลงตัวผ่านทางกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้จัดเตรียมไว้ในช่วงเวลาที่พำนักอยู่ในประเทศไทย
 
นางนภา กล่าวต่อไปว่า นับตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์มาเป็นเวลากว่า 40 ปี มีเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการฯ กว่า 10,400 คน ที่ได้มาใช้ชีวิตร่วมกันบนเรือนิปปอนมารู และเดินทางร่วมทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม รวมทั้งพักอาศัยกับครอบครัวเจ้าภาพทั้งในประเทศสมาชิกอาเซียนและญี่ปุ่น ก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างกัน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญยิ่งในการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศให้แน่นแฟ้น เป็นชุมชนแห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและเอื้ออาทร และได้เน้นย้ำให้เยาวชนทุกคนเก็บเกี่ยวประสบการณ์และอาศัยเครือข่ายเยาวชนอันทรงคุณค่าในครั้งนี้ เพื่อสร้างความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศและภูมิภาคต่อไป
 
"ในนามรัฐบาลไทย และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอกล่าวอำลาเยาวชนทุกคน แต่การจากลาครั้งนี้ เป็นแค่เพียงการจากเพื่อรอคอยการกลับมาเยือนประเทศไทยอีกครั้ง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เยาวชนทุกคนจะได้รับประสบการณ์และความทรงจำที่มิอาจลืมในระหว่างทำกิจกรรมกรรมในประเทศไทยในช่วงระยะเวลา 4 วันที่ผ่านมา ที่เรือนิปปอนมารูได้แวะเยือนประเทศไทย และขอขอบคุณรัฐบาลญี่ปุ่น ในฐานะผู้รับผิดชอบหลักโครงการฯ และให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับประเทศสมาชิกอาเซียน ทำให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จดังที่มุ่งหวังไว้” นางนภา กล่าวในตอนท้าย
 
 
 
ที่มา :  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์