หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ขยายเวลาการประกวดคลิปวิดีโอ “Sharing ASEAN” ชิงรางวัลรวม 130,000 บาท

21 พฤศจิกายน 2016 (จำนวนคนอ่าน 1432)

อาเซียนเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจ มีส่วนร่วมนำเสนอให้ประเทศสมาชิกอาเซียนและชาวโลก ได้รับชม รับรู้ ถึงความงดงามของประเพณีไทย ตั้งแต่ในระดับท้องถิ่นจนถึงประเพณีสำคัญระดับประเทศ วัฒนธรรม อันดีงามของไทยที่ปฏิบัติสืบต่อกันมายาวนาน วิถีชีวิตและการทำกิจวัตร กิจกรรมทางศาสนา การใช้ชีวิตประจำวันต่างๆ ของไทยอันมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น มีเสน่ห์ในตัวเอง ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักและส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทยต่อไป
 
กรมประชาสัมพันธ์ จึงขอเชิญชวนบุคคลทั่วไป นิสิต นักเรียน นักศึกษา ผู้ที่มีความสนใจส่งคลิปวิดีโอเข้าร่วมประกวด โดยมีเนื้อหา เพื่อนำเสนอความงดงามทางวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตของชาวไทย ความยาว 3-5 นาที ชิงเงินรางวัล 130,000 บาท สำหรับ 12 ชิ้นงานที่ได้รับรางวัล เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2559
 
ภายใต้โครงการประกวดคลิปวิดีโอ "Sharing ASEAN” ของกรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะคณะอนุกรรมการอาเซียนด้านสนเทศ (ASEAN Sub-committee on Information) เพื่อสร้างความตระหนักรู้ ปลูกฝังจิตสำนึกและสร้างการมีส่วนร่วมในความเป็นเมืองอาเซียน ผ่านการประกวดคลิปวิดีโอ
 
ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดหลักเกณฑ์การส่งผลงาน และใบสมัคร ได้ที่ www.aseanthai.net ติดต่อตอบสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ กรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2618-2323 ต่อ 1719, 1723 โทรสาร 0-2618-2372 กำหนดตัดสินการประกวด และประกาศผลการภายในเดือนธันวาคม 2559
 
 
 
ส่วนอาเซียน กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์