หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
จ.ประจวบคีรีขันธ์ เร่งยกระดับจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร ส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย-เมียนมา

20 พฤศจิกายน 2016 (จำนวนคนอ่าน 1440)

นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร ปลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้จังหวัดได้เร่งผลักดันการยกระดับจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขรเป็นจุดผ่านแดนถาวร โดยประสานไปยังมุขมนตรีภาคตะนาวศรี สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ให้เร่งรัดไปยังรัฐบาลกลางของเมียนมาในการนัดประชุมคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย – เมียนมา ให้ทั้ง 2 ฝ่ายลงนามรับรองผลการสำรวจรายละเอียดภูมิประเทศบริเวณจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขรร่วมกัน เพื่อสามารถยกระดับด่านสิงขรเป็นจุดผ่านแดนถาวรได้ รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวตามแนวชายแดนที่กำลังเติบโตมากขึ้น พร้อมกันนี้ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อยู่ระหว่างการเสนอเรื่องไปยังกระทรวงมหาดไทยพิจารณาอนุมัติให้ชาวเมียนมาที่เดินทางมาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สามารถอยู่พำนักได้เพิ่มขึ้นเป็น 14 วัน สำหรับผู้ที่ถือบัตรผ่านแดน และ 7 วัน สำหรับผู้ที่ถือบัตรผ่านแดนชั่วคราว จากเดิมที่อนุญาตให้อยู่พำนักได้เพียง 4 วันเท่านั้น พร้อมเสนอให้ชาวเมียนมาที่ข้ามแดนผ่านช่องทางด่านสิงขรสามารถเดินทางไปได้ทั้ง 8 อำเภอของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จากเดิมที่จำกัดพื้นที่ให้อยู่ได้ในเขตอำเภอเมืองเท่านั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวระหว่างกัน
 
 
 
ข้อมูล  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์